Zespół specjalistyczny do spraw inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki


Zespół został powołany zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 13 sierpnia 2015 r.