Legalizacja w procedurze uznania wykształcenia

Legalizacja w procedurze uznania wykształcenia

Legalizacja jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie. Legalizacja dokumentu o wykształceniu może mieć zatem istotne znaczenie przy ustaleniu, w ramach systemu edukacji którego państwa został wydany dokument oraz czy należy weryfikować jego autentyczność.

W niektórych państwach - tak jak w Polsce - wewnętrzne regulacje zobowiązują posiadacza dyplomu do zalegalizowania go przed wywiezieniem z kraju jego wystawienia. Jeśli dokument jest zalegalizowany przez odpowiednie instytucje państwa, w którym został wydany, zwiększa to jego wiarygodność.


Legalizacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu

Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu. Lista państw-stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille można znaleźć na stronie  http://www.hcch.net/index_en.php odpowiednio w zakładce HCCH Members oraz w zakładce Authorities.

Jeśli państwo, w którym wydano dokument, nie jest stroną ww. konwencji, wtedy legalizacji dokonuje polska placówka konsularna w tym państwie. Polskie placówki konsularne, w zależności od typu dokumentu, stosują trzy rodzaje klauzul legalizacyjnych:
-    legalizacja pełna - konsul potwierdza autentyczność podpisu, pieczęci urzędowej oraz zgodność dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia. Ta forma legalizacji wymagana jest tylko przy niektórych rodzajach dokumentów takich jak akty notarialne, czy akty stanu cywilnego,
-    legalizacja skrócona - konsul potwierdza, że dokument został wydany zgodnie z prawem miejsca jego wystawienia,
-    stwierdzenie autentyczności podpisu i pieczęci urzędowej.


Legalizacja polskich dokumentów o wykształceniu

W dn. 14 sierpnia 2005 r. w stosunku do Polski weszła w życie Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938). Na jej podstawie legalizacja dokumentu zastąpiona została zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu.

Szczegółowe informacje na temat poświadczania polskich dokumentów znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych http://www.msz.gov.pl/Apostille,-,poswiadczanie,dokumentow,1796.html.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików