Ustawa 2.0

Baner graficzny ustawa 2.0. - czerwony napis na białym tle

Zwycięzcy

Grafika - czarne sylwetki ludzi na tle kuli ziemskiej, całość w kolorze niebieskim Grafika - czarne sylwetki ludzi na tle kuli ziemskiej, całość w kolorze pomarańczowym Grafika - czarne sylwetki ludzi na tle kuli ziemskiej, całość w kolorze zielonym

Uniwersytet SWPS

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Instytut AllerhandaDziękujemy za zgłoszenia!

Grafika - szare tło z napisem: W konkursie Ustawa 2.0 zgłoszono 15 projektów. Wbrew malkontentom, zainteresowanie środowiska akademickiego jest ogromne. Jarosław Gowin.

Zaproszenie do udziału w konkursie

Komisja konkursowa

Grafika - szary element układanki z kolorowymi rękami w środku

Komisję konkursową tworzą wybitni naukowcy, dydaktycy, eksperci zajmujący się szkolnictwem wyższym, przedsiębiorcy oraz pracownicy akademiccy z całej Polski. Jej przewodniczącym został prof. Tomasz Dietl. Zadaniem komisji będzie wyłonienie trzech najlepszych projektów założeń do nowej ustawy.
Co zrobić żeby wziąć udział w konkursie Ustawa 2.0

Grafika - szaro-zielony element układanki z paragrafem w środku

Konkurs „USTAWA 2.0” to wyjątkowe przedsięwzięcie. Razem ze środowiskiem naukowym chcemy stworzyć nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym, która odpowie na potrzeby innowacyjnej nauki i  nowoczesnych uczelni.

Zaczynamy od ogłoszenia konkursu na założenia do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Poniżej zamieszczamy wszelkie formalne szczegóły konkursu łącznie z podstawowym zakresem tematycznym. Startujące w konkursie zespoły muszą w swojej propozycji odnieść się do wszystkich modułów i do każdego z podpunktów. To obowiązkowe elementy, które można uzupełnić oczywiście o nowe, autorskie elementy.

Zgłoszenia i pytania dotyczące konkursu mozna przesyłać na adres konkurs-zalozenia@nauka.gov.pl.

Opis powstawania grup i wypunktowane najważniejsze formalno-techniczne obowiązki zespołów


Harmonogram konkursu

Grafika - szary element układanki z biało-szaro-czerwoną stroną kalendarza w środku

Lp.DZIAŁANIETERMIN
1 Wydanie przez Ministra NiSW komunikatu o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego” (M.P. z 2016 r. poz. 191) 23 lutego 2016 r.
2 Ogłoszenie przez Ministra NiSW konkursu w ramach przedsięwzięcia „Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego” 29 lutego 2016 r.
3 Wydanie przez Ministra NiSW zarządzenia w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków w ramach przedsięwzięcia „Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego” (Dz. Urz. MNiSW z 2016 r. poz. 22) 7 kwietnia 2016 r.
4 Składanie wniosków do MNiSW przez jednostki naukowe lub podmioty działające na rzecz nauki do dnia 29 kwietnia 2016 r.
5 Prace Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków w ramach przedsięwzięcia „Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego” – ocena wniosków 4-5 maja 2016 r.
6 Zawarcie umów określających warunki finansowania i realizacji projektu przyjętego do finansowania w drodze konkursu „Ustawa 2.0 - Założenia systemu szkolnictwa wyższego” oraz rozliczania środków finansowych przyznanych na jego realizację czerwiec 2016 r.
7 Gala konkursu Ustawa 2.0 3 czerwca 2016 r.
8 Praca Zespołów, w tym przeprowadzanie konsultacji czerwiec 2016 r. – styczeń 2017 r.
9 Cząstkowa prezentacja propozycji założeń, przez przedstawicieli jednostek, na tematycznych konferencjach programowych Narodowego Kongresu Nauki od października 2016 r.
10 Przedłożenie przez jednostki propozycji założeń do ustawy regulującej system szkolnictwa wyższego, testu regulacyjnego, raportu z przeprowadzonych konsultacji ze środowiskiem naukowym i akademickim oraz rozliczenia poniesionych kosztów do dnia 31 stycznia 2017 r.
11 Prace w MNiSW dotyczące przedłożonych przez jednostki założeń nowych regulacji w obszarze szkolnictwa wyższego wraz z testami regulacyjnymi od lutego 2017 r.


Dokumentacja konkursowa

Grafika - szary element układanki z kolorowymi okładkami biurowych skoroszytów w środku

Ogłoszenie o konkursie "Ustawa 2.0"


Inspiracje

Grafika - szary element układanki z fragmentem żółtej żarówki w środku

Analiza Komitetu Polityki Naukowej

W ramach inspiracji polecamy materiały opracowane przez Komitet Polityki Naukowej – organ doradczy Ministra.

KPN przygotował analizę / prezentację dotyczącą obszaru szkolnictwa wyższego oraz wyodrębnił dziesięć zagadnień, które zdaniem Komitetu wymagają rozstrzygnięć.


Tagi: Ustawa 2.0

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików