Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Status projektu Projekt zakończony
Dla kogo Jednostki naukowe, Podmioty działające na rzecz nauki
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

1,6 mln zł na pierwszą edycję. Na drugą edycję planujemy przeznaczyć 5 mln zł.

Dofinansowanie dla jednego grantu: do 40 tys. zł

Terminy

Nabór wniosków trwa do 14 października 2016 r.

Celem programu jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Zależy nam na:

  • rozbudzeniu ich ciekawości poznawczej;
  • stymulowaniu intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
  • inspirowaniu dzieci i młodzieży do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
  • propagowaniu kultury innowacyjności;
  • zapoznaniu naszej grupy docelowej ze środowiskiem akademickim i uczelnią;
  • integracji lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich.

Dlatego chcemy stworzyć warunki do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich przez jednostki naukowe lub podmioty działające na rzecz nauki, które dotychczas nie prowadziły tego typu działalności, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć. Przygotowanie projektu wymaga opracowania koncepcji oraz programu organizacji cyklicznych zajęć dla grup dzieci i młodzieży (tzw. uniwersytety dziecięce).

Pliki do pobrania

Tagi: Uniwersytet Młodego Odkrywcy, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików