Diamentowy grant

Status projektu Projekt uruchomiony
Dla kogo Student
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

Ok. 20 mln zł na edycję.

Max wysokość grantu: Do 220 tys. zł, w tym wynagrodzenie nie może przekraczać 2,5 tys. zł miesięcznie.

Terminy

Corocznie, terminy przyjmowania wniosków ogłaszane są na stronie MNiSW oraz w newsletterze. Okres realizacji: maksymalnie 48 miesięcy.

Program przeznaczony jest dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe.

Co roku 100 najlepszych może otrzymać grant na własne badania. Laureaci programu moga też skrócić ścieżkę kariery naukowej i ubiegać się o doktorat z pominięciem stopnia magistra. Kandydaci muszą pozyskać opiekuna naukowego oraz instytucję, w której zrealizują swój projekt. Właśnie ta instytucja wnioskuje o przyznanie grantu młodemu naukowcowi.

Dzieki programowi ponad 500 wybitnych studentek i studentów może realizować swoje naukowe marzenia Od początku programu państwo wsparło kwotą 63,3 mln złotych rozwój karier młodych naukowców.

Tagi: Diamentowy Grant, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików