1999 - Spektralna Tomografia Optyczna

Profesor Maciej Wojtkowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu opracował i wprowadził do praktyki okulistycznej metodę tomografii optycznej z detekcją fourierowską. W 1999 roku przedstawił koncepcję spektralnego tomografu optycznego, a następnie zaprojektował i skonstruował tomograf do badania siatkówki oka, który pozwala na nieinwazyjne i bezkontaktowe badania wnętrza oka. Podstawowym zastosowaniem nowej metody jest nieinwazyjna i błyskawiczna obserwacja patologicznych zmian siatkówki, np. jaskry, zwyrodnienia plamki, odklejenia siatkówki i innych; radykalnie poprawia ona szybkość i rozdzielczość analizy do poziomu niemożliwego do uzyskania wcześniej w warunkach klinicznych.


Komentarze