1997, 2003 - Odkrycia polskich archeologów w Egipcie - osiągnięcia profesora Karola Myśliwca

Profesor K. Myśliwiec z Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej (obecnie Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych) PAN odkrył w 1997 roku w nekropoli w Sakkarze grobowiec wezyra Merefnebefa z okresu Starego Państwa. Grobowiec zawiera unikatowe malowidła i reliefy (odkrycie to stało się wielkim wydarzeniem w świecie nauki, porównywanym do spektakularnych odkryć H.Cartera w Dolinie Królów w 1922 roku), jest także ważnym źródłem historycznym do poznania tego burzliwego okresu. W 2003 profesor odkrył tamże grobowiec kapłana Ni-anch-Nefertuma. Angielskojęzyczne monografie każdego z tych odkryć znajdują się w bibliotekach naukowych całego świata.


Komentarze