1992-2013 - Wszczepianie implantów leczących głuchotę - profesor Henryk Skarżyński

Prof. Henryk Skarżyński, światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii, pierwszy w Polsce zoperował osobę głuchą w 1992 r., w 1998 r. w Polsce jako czwartym kraju świata wszczepił implant do pnia mózgu. W roku 2003 zaś pierwszy Polsce wszczepił implant do ucha środkowego. W 2002 zoperował pierwszego w świecie dorosłego pacjenta z częściową głuchotą, a w roku 2004 zoperował pierwsze w świecie dziecko z takim niedosłuchem. Metoda ta uważana za polską specjalność jako „metoda Skarżyńskiego”, do której opracował nową elektrodę i procedurę kliniczną wdrożoną następnie w wielu krajach świata.

Twórca i dyrektor - powstałego w 1993 roku - drugiego tego typu w Europie Ośrodka Diagnostyczno - Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Cochlear Center”, na bazie którego w 1996 r. utworzył resortowy Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Był pomysłodawcą, twórcą i dyrektorem pierwszego w Europie, powstałego w 2003 r., Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy, co w wyniku rozbudowy i rozwoju naukowego pozwoliło mu utworzyć pierwsze i jedyne na świecie Światowe Centrum Słuchu, otwarte w 2012 r. Od 2003 roku w Kajetanach wykonywanych jest najwięcej w świecie operacji poprawiających słuch. W dowód uznania dla prof. H. Skarżyńskiego i jego zespołu, a w konsekwencji niespotykanej w historii światowej medycyny dla jednego ośrodka, międzynarodowe środowisko naukowe wyznaczyło prof. Skarżyńskiego na prezydenta i organizatora 4 niezwykle ważnych spotkań naukowych o zasięgu światowym. Jest pierwszym Polakiem przyjętym - do drugiego najstarszego w historii towarzystwa lekarskiego - Amerykańskiego Towarzystwa Otologicznego.Autor 14 patentów, ponad 3000 prac i doniesień naukowych krajowych i zagranicznych, laureat ponad 300 nagród i wyróżnień. Odznaczony przez Prezydenta RP, Gruzji, Ukrainy, Króla Belgii, Papieża Franciszka i Orderem Uśmiechu przez dzieci.Komentarze