1992 - Odkrycie pierwszych planet nienależących do Układu Słonecznego

Prof. Aleksander Wolszczan zaobserwował sygnały radiowe z pulsara PSR 1257+12 i odkrył pierwsze 3 planety spoza Układu Słonecznego. Odkrycie to, zaprezentowane zostało na zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego w styczniu 1992 roku, a wyniki obserwacji zostały opublikowane w czasopiśmie „Nature” 9 stycznia 1992 r.


Komentarze