2005-2006 - profesor Tomasz Dietl z Instytutu Fizyki PAN i IFT UW jest jednym z twórców nowej dziedziny nauki – spintroniki półprzewodnikowej

Spintronika półprzewodnikowa jest jedną z bardziej rozwojowych dziedzin fizyki materiałowej i elektroniki. Za pionierskie prace z dziedziny spintroniki Profesor T.Dietl otrzymał prestiżową nagrodę Europejskiego Towarzystwa Fizycznego („Agilent Technologies Europhysics Prize” 2005). Profesor opracował również teorię rozcieńczonych półprzewodników ferromagnetycznych, która została potwierdzona doświadczalnie (nagroda FNP 2006).


Komentarze