Czerwone stylizowane litery NKN i napis Narodwy Kongres Nauki

Szanowni Państwo,

rejestracja na konferencję programowa Narodowego Kongresu Nauki „Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia" została zakończona z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc.

Zachęcamy do śledzenia przebiegu konferencji za pośrednictwem transmisji online dostępnej na stronie: www.nkn.gov.pl.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Kształcenia KUL pod adresem e-mail: nkn_lublin@kul.lublin.pl.

Dziękujemy za okazane zainteresowanie.

Z wyrazami szacunku,
Zespół organizacyjny konferencji