Zmiana przewodniczącego Komitetu Polityki Naukowej

Zmiana przewodniczącego Komitetu Polityki Naukowej

Na posiedzeniu Komitetu Polityki Naukowej, które odbyło się 17 listopada 2017 roku, prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz wybrana została na przewodniczącą Komitetu na sześciomiesięczny okres, który rozpocznie się 2 grudnia. Komitet ustalił, że prof. dr hab. Jerzy Szwed będzie  w tym okresie wiceprzewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej.