Sukces polskich fizyków w konkursie QuantERA 2017

Sukces polskich fizyków w konkursie QuantERA 2017

W konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych, organizowanym przez konsorcjum QuantERA a koordynowanym przez Narodowe Centrum Nauki zostało wyłonionych 26 międzynarodowych projektów. Wśród nagrodzonych projektów znalazło się aż dziewięć realizowanych z udziałem badaczy z Polski.


Pierwszy konkurs sieci QuantERA został ogłoszony w styczniu 2017 r. przez 30 organizacji finansujących badania naukowe i od początku cieszył się dużym zainteresowaniem środowiska naukowego. W pierwszym etapie konkursu złożono 221 wniosków na łączną sumę ponad 235 mln euro.

QuantERA jest pierwszym programem typu ERA-NET Cofund koordynowanym przez  nowy kraj członkowski UE (tzw. EU 13), co jest niezwykle istotne w obliczu toczących się dyskusji na temat planowanego programu flagowego Unii Europejskiej, tzw. Quantum Flagship, poświęconego technologiom kwantowym – podkreśla prof. Zbigniew Błocki, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

Dzięki wspólnemu finansowaniu Unii Europejskiej i organizacji członkowskich sieci QuantERA zostanie sfinansowanych 26 przedsięwzięć naukowych obejmujących następujące obszary technologii kwantowych:

Naukowcy z Polski zaangażowani są w aż dziewięć z nagrodzonych projektów (osiem zostanie sfinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, a jeden przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), a ich łączny budżet wyniesie ponad 1,7 miliona euro:

– Rezultaty pierwszego konkursu QuantERY wyraźnie pokazują, że technologie kwantowe to bardzo szybko rozwijający się obszar badań realizowanych we współpracy międzynarodowej. Udział zespołów badawczych z krajów zdobywających mniej grantów w programach ramowych UE, tzw. widening countries, w aż 70% zwycięskich projektów świadczy o dużym potencjale naukowym drzemiącym w tej części Europy – zaznacza dyrektor NCN. prof. Konrad Banaszek – koordynator naukowy programu  QuantERA dodaje natomiast: – Wyniki konkursu świadczą o znaczącej  pozycji polskich badań z zakresu technologii kwantowych na arenie międzynarodowej. Naukowcy z Polski są badaczami wysoko cenionymi przez partnerów z zagranicy. Nasze zespoły wnoszą do konsorcjów unikatową wiedzę, która jest niezbędna dla udanej realizacji projektów.

Realizacja międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w konkursie QuantERA rozpocznie się w 2018 r. Spotkanie przeznaczone dla laureatów programu – QuantERA Projects’ Launch Event – odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2018 r. w Bukareszcie (Rumunia).

Pełna lista rankingowa projektów finansowanych w konkursie QuanERA.

Kontakt:

Pliki do pobrania