Stypendia na Uniwersytecie w Toronto (Program Języka Polskiego i Literatury Polskiej)

Stypendia na Uniwersytecie w Toronto (Program Języka Polskiego i Literatury Polskiej)

Informujemy o możliwości ubiegania się o następujące stypendia w ramach Programu Języka Polskiego i Literatury Polskiej na Uniwersytecie Torontońskim:

  1. Stypendium dla studentów studiów doktoranckich i magisterskich uzupełniających (na kierunkach humanistycznych) na krótkoterminowy staż naukowy na Uniwersytecie Torontońskim (Visiting Graduate Student Award) na rok 2018-19 - termin składania wniosków upływa dnia 21 stycznia 2018 r.
  2. Stypendium dla studentów rozpoczynających studia doktoranckie lub magisterskie uzupełniające na Polonistyce na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie Torontońskim (Graduate Student Scholarship) - termin składania wniosków upływa dnia 15 grudnia 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat ww. stypendiów zawierają załączone pliki.

Pliki do pobrania