Ogłoszenie wyników polsko-białoruskiego konkursu na wymianę osobową na lata 2017-2018

Ogłoszenie wyników polsko-białoruskiego konkursu na wymianę osobową na lata 2017-2018

28 listopada 2017 r. podczas 12. posiedzenia Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji ds. współpracy naukowo-technologicznej został rozstrzygnięty konkurs na wymianę osobową na lata 2017-2018.


Do udziału w wymianie osobowej zakwalifikowano 12 projektów badawczych realizowanych wspólnie przez polskie i białoruskie uczelnie.

W posiedzeniu Komisji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod przewodnictwem prof. Aleksandra Bobko, sekretarza stanu w MNiSW, prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej, dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. nzw., delegacja z Państwowego Komitetu ds. Nauki i Technologii Republiki Białorusi (SCST) pod przewodnictwem Aleksandra Shumilina, przewodniczącego SCST oraz ambasador Aleksander Averyanov wraz z przedstawicielami ambasady Republiki Białorusi w Polsce.

Członkowie Komisji omówili kwestie dotyczące dalszego rozwoju współpracy naukowej oraz wyrazili chęć wspierania nowych inicjatyw, mających na celu pogłębianie relacji pomiędzy polskimi i białoruskimi uczelniami.

Minister Bobko i Aleksander Shumilin podpisują porozumienie

Pliki do pobrania