NCBR - nabór wniosków do Działania 3.3 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

NCBR - nabór wniosków do Działania 3.3 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

NCBR, jako beneficjent grantowy dla Działania 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, ogłasza konkurs na powierzenie grantów W ramach Działania 3.3. e-Pionier.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację pomysłów rozwiązujących problemy istotne społecznie lub gospodarczo i bazujących na narzędziach oferowanych przez technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach modelu zakładającego wykorzystanie formuły zamówień przedkomercyjnych (PCP – pre-commercial procurement).

Wnioski można składać od 2 do 19 stycznia 2018 r.