Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała 48 801 060 zł na finansowanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

piątek, 18 września 2015

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała stypendia młodym wybitnym naukowcom, prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. W X edycji konkursu otrzyma je 255 wybitnych młodych naukowców.

Laureaci będą otrzymywali 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.

W konkursie na stypendia dla wybitnych młodych naukowców rozpatrzono 814 wniosków.

WYKAZ jednostek naukowych, którym przyznano środki finansowe na finansowanie stypendiów naukowych  dla wybitnych młodych naukowców

Lp NAZWA WNIOSKODAWCY IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA LICZBA
MIESIĘCY
MIESIĘCZNA KWOTA STYPENDIUM (w zł)
1. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytet Wrocławski dr Katarzyna Małgorzata Majbroda 36 5 390
2. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski dr Witold Borysiak 36 5 390
3. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski dr Michał Paweł Pilipczuk 36 5 390
4. Wydział Architektury i Wzornictwa Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku dr Katarzyna  Krakowiak 36 5 390
5.  Instytut Nauk Prawnych PAN dr Aleksandra  Gliszczyńska-Grabias 36 5 390
6. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Marcin  Adamczak 36 5 390
7.  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN dr Anna Marta Kulik 36 5 390
8. Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska dr inż. Łukasz Stefan Płociniczak 36 5 390
9. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Agata  Buchwał 24 5 390
10. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska dr inż. Zbigniew Piotr Buliński 36 5 390
11. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska dr inż. Adam Fryderyk Klimanek 36 5 390
12.  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy dr hab. Beata Anna Hasiów-Jaroszewska 36 5 390
13. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska dr inż. Łukasz Krzysztof Bartela 36 5 390
14. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski dr Małgorzata  Mizerska-Wrotkowska 36 5 390
15. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Śląski w Katowicach mgr Marek  Marzec 36 5 390
16. Wydział Historyczny Uniwersytet Warszawski dr Natalia  Królikowska 36 5 390
17. Wydział Historyczny Uniwersytet Jagielloński mgr Magdalena Halina Rusek 36 5 390
18. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Marek  Ewertowski 36 5 390
19. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr hab. inż. Agnieszka Lucyna Sobczak-Kupiec 36 5 390
20. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytet Wrocławski dr Katarzyna Alicja Pisańska 36 5 390
21.  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN dr Anna  Bucała 36 5 390
22.  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN dr Piotr  Rosik 36 5 390
23.  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN dr Sebastian  Tyszkowski 36 5 390
24.  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN dr Michał Mirosław Słowiński 36 5 390
25.  Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN dr Łukasz Maciej Wiejaczka 36 5 390
26. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski dr Izabela Małgorzata Gołębiowska 36 5 390
27. Wydział Energetyki i Paliw Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Kun  Zheng 36 5 390
28. Wydział Energetyki i Paliw Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie mgr inż. Dominika  Baster 36 5 390
29. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr inż. Bożena  Tyliszczak 36 5 390
30. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr Krzysztof Jakub Sośnica 36 5 390
31.  Instytut Języka Polskiego PAN dr Krzysztof  Nowak 36 5 390
32. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr Renata Mariola Szymańska 36 5 390
33. Wydział Polonistyki Uniwersytet Warszawski dr Piotr  Morawski 36 5 390
34. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska dr inż. Łukasz Mariusz Sadowski 36 5 390
35. Wydział Biotechnologii Uniwersytet Wrocławski dr Małgorzata Maria Kwaśniak-Owczarek 36 5 390
36. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Jagielloński dr Szymon Marian Drobniak 36 5 390
37. Wydział Matematyki Stosowanej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr Jakub  Przybyło 36 5 390
38. Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski dr Tomasz Wiktor Kazimierczuk 36 5 390
39. Wydział Filologiczny Uniwersytet Jagielloński dr Michał  Németh 36 5 390
40. Instytut Anglistyki Społeczna Akademia Nauk dr hab. Magdalena  Bator 36 5 390
41. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska dr inż. Wojciech Piotr Adamczyk 12 5 390
42. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytet Łódzki dr Karol  Żakowski 36 5 390
43. Wydział Biotechnologii Uniwersytet Wrocławski dr Agnieszka Ewa Biernatowska 36 5 390
44. Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytet Łódzki dr Andrzej Krzysztof Kompa 36 5 390
45. Wydział Historyczny Uniwersytet Warszawski dr Małgorzata  Gamrat 36 5 390
46. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika dr Dagna Maria Dejna 36 5 390
47. Wydział II Instrumentalny Akademia Muzyczna w Krakowie mgr Barbara  Borowicz 36 5 390
48. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński dr Katarzyna  Pietraszek 36 5 390
49. Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Warszawski mgr Karolina Urszula Sztandar-Sztanderska 36 5 390
50. Wydział Nauk o Żywności Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr inż. Zbigniew Dawid Lazar 36 5 390
51. Wydział Nauk o Żywności Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr inż. Anna Maria Gliszczyńska 36 5 390
52. Wydział Historyczny Uniwersytet Warszawski dr Jakub  Adamski 36 5 390
53.  Instytut Chemii Fizycznej PAN dr Jan Jakub Paczesny 36 5 390
54.  Akademia Leona Koźmińskiego dr Aleksandra  Przegalińska-Skierkowska 36 5 390
55. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Alexander  Betekhtin 36 5 390
56. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dr inż. Piotr  Pawlak 36 5 390
57.  Instytut Psychologii PAN dr Mateusz  Gola 36 5 390
58. Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika dr Filip  Nalaskowski 36 5 390
59. Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu mgr Jarosław  Kowalczyk 36 5 390
60. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska dr inż. Bartłomiej Wacław Salski 36 5 390
61. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytet Warszawski dr Paweł  Parys 36 5 390
62. Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr hab. Jakub Marek Growiec 36 5 390
63. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechnika Gdańska dr inż. Ewelina Liliana Korol 36 5 390
64. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechnika Śląska dr inż. Michał Czesław Niezabitowski 36 5 390
65. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski dr Szymon  Kardaś 36 5 390
66. Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska dr inż. Urszula Jolanta Bazylińska 36 5 390
67. II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii Warszawski Uniwersytet Medyczny dr Łukasz  Gawęda 36 5 390
68. Wydział Farmaceutyczny Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Hanna Helena Piotrowska 36 5 390
69.  Instytut Dendrologii PAN dr Marcin  Michalak 36 5 390
70. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki dr hab. Piotr Andrzej Chomczyński 36 5 390
71. Wydział Fizyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Paweł  Kurzyński 36 5 390
72. Wydział Budownictwa i Architektury Politechnika Lubelska mgr inż. Michał  Pieńko 24 5 390
73. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Jagielloński dr Michał Jakub Kapustka 36 5 390
74.  Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN dr Ewa Helena Poławska 36 5 390
75. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski dr Wojciech Janusz Jasiński 36 5 390
76.  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN dr Radosław  Smolec 36 5 390
77.  Instytut Chemii Fizycznej PAN dr Patryk Adam Zaleski-Ejgierd 36 5 390
78.  Instytut Chemii Fizycznej PAN mgr Kamil  Sokołowski 36 5 390
79. Wydział Chemii Uniwersytet Łódzki dr Marcin Paweł Jasiński 36 5 390
80. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Wrocławski dr Dorota Maria Leszczyna 36 5 390
81. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dr inż. Rafał  Kozik 36 5 390
82. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska dr inż. Tomasz Jan Kajdanowicz 36 5 390
83. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski dr Karolina Ewa Safarzyńska 36 5 390
84. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska dr inż. Paweł Roman Świątek 36 5 390
85.  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej dr Thomas  Fricke 24 5 390
86. Wydział Fizyki Politechnika Warszawska dr inż. Sławomir  Ertman 36 5 390
87. Wydział Fizyki Politechnika Warszawska dr inż. Daniel Piotr Kikoła 36 5 390
88. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie dr Tomasz Sylwester Plech 36 5 390
89.  Instytut Technologii Elektronowej dr Michał Adam Borysiewicz 36 5 390
90.  Instytut Badań Edukacyjnych dr Artur Ryszard Pokropek 36 5 390
91.  Instytut Genetyki Roślin PAN dr Joanna  Kaczmarek 36 5 390
92. Wydział Filozoficzny Uniwersytet Jagielloński dr Katarzyna  Jaśko 36 5 390
93. Wydział Chemii Uniwersytet Wrocławski dr inż. Magdalena Alina Rowińska-Żyrek 36 5 390
94. Wydział Mechatroniki Politechnika Warszawska mgr inż. Maciej  Trusiak 36 5 390
95. Wydział Biologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Anna  Ekner-Grzyb 36 5 390
96. Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytet Łódzki dr Monika  Mularska-Kucharek 36 5 390
97.  Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego dr Maksymilian  Opolski 36 5 390
98. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski dr Tomasz Andrzej Gackowski 36 5 390
99.  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk dr Karol Paweł Kuliński 36 5 390
100. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Śląski w Katowicach dr Dominika Ewa Idziak 36 5 390
101. Wydział Polonistyki Uniwersytet Jagielloński dr Adriana Joanna Prizel-Kania 36 5 390
102. Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie mgr inż. Krzysztof  Mech 36 5 390
103.  Instytut Filozofii i Socjologii PAN dr Anna  Wylegała 36 5 390
104. Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski dr Krzysztof  Wohlfeld 36 5 390
105. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytet Jagielloński dr Piotr Grzegorz Bajor 36 5 390
106. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański dr Bartłomiej  Gliniecki 36 5 390
107. Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie dr Martyna Agata Kobus 36 5 390
108. Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński dr Mariusz Piotr Radoń 36 5 390
109. Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu mgr Grzegorz  Rozwadowski 36 5 390
110. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr hab. inż. Witold  Rohm 12 5 390
111. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki dr Małgorzata  Kurzynoga 36 5 390
112.  Fundacja Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego dr Marcin  Moskalewicz 36 5 390
113. Wydział Filozoficzny Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie dr Paweł Maciej Rojek 36 5 390
114. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Wrocławski dr Mariusz  Mirek 36 5 390
115. Wydział Biologii Uniwersytet Gdański dr Bożena  Nejman-Faleńczyk 36 5 390
116. Wydział Chemii Uniwersytet Gdański dr Celina  Sikorska 36 5 390
117. I Wydział Lekarski Warszawski Uniwersytet Medyczny dr Małgorzta  Wachowska 36 5 390
118.  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy mgr Przemysław  Wieczorek 36 5 390
119.  Instytut Ochrony Przyrody PAN mgr inż. Szymon  Śniegula 36 5 390
120. Wydział Lekarski Gdański Uniwersytet Medyczny dr Piotr  Czapiewski 36 5 390
121.  Instytut Badawczy Leśnictwa dr inż. Krzysztof Jan Stereńczak 36 5 390
122. Wydział Biologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Łukasz  Grewling 36 5 390
123. I Wydział Lekarski Warszawski Uniwersytet Medyczny dr Angelika  Muchowicz 36 5 390
124. Wydział Nowych Technologii i Chemii Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego dr Wojciech Jerzy Stępniowski 36 5 390
125. Wydział Fizyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Dagmara Anna Oszkiewicz 36 5 390
126.  Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego dr Ilona  Stefańska 36 5 390
127. Wydział Elektroniki Politechnika Wrocławska dr inż. Grzegorz  Dudzik 36 5 390
128. Wydział Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Beata Agnieszka Dudziec 24 5 390
129. Wydział Historyczny Uniwersytet Jagielloński dr Wiktor Jerzy Szymborski 36 5 390
130. Wydział Polonistyki Uniwersytet Warszawski dr Anna Katarzyna Kobylińska 36 5 390
131.  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN dr inż. Łukasz Przemysław Marciniak 36 5 390
132. Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dr Piotr Paweł Rytlewski 36 5 390
133. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska dr inż. Radosław Witold Michalski 36 5 390
134. Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr Mateusz Krzysztof Wierzbicki 36 5 390
135. Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski dr Maciej Stanisław Stolarski 36 5 390
136. Wydział Chemiczny Politechnika Wrocławska dr inż. Dominika Michalina Wawrzyńczyk 36 5 390
137. Wydział Filozoficzny Uniwersytet Jagielloński dr Paulina Maria Niechciał 36 5 390
138. Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński dr Maciej  Suski 36 5 390
139.  Narodowe Centrum Badań Jądrowych dr Wojciech Jan Krzemień 36 5 390
140.  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN dr hab. Wojciech Sylwester Płaziński 36 5 390
141. I Wydział Lekarski Warszawski Uniwersytet Medyczny dr Eliza Monika Głodkowska-Mrówka 36 5 390
142. Wydział Nauk Humanistycznych Wyższa Szkoła Humanitas dr hab. Michał Marek Kaczmarczyk 36 5 390
143. Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska dr inż. Karol Lech Tarnowski 36 5 390
144. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki dr inż. Agnieszka  Makara 36 5 390
145.  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN dr Adrian  Jusupović 36 5 390
146. Wydział Chemii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej dr hab. Katarzyna  Tyszczuk-Rotko 36 5 390
147. Wydział Lekarski Uniwersytet Medyczny w Łodzi mgr Mariusz Łukasz Hartman 24 5 390
148. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński dr Krzysztof  Fokt 36 5 390
149. Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski dr Krzysztof Adam Miernik 36 5 390
150. Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Wrocławski dr hab. Marcin  Bieńkowski 36 5 390
151.  Instytut Slawistyki PAN dr Anna Katarzyna Kisiel 24 5 390
152. Wydział Nauk o Żywności Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr inż. Joanna Maria Kolniak-Ostek 36 5 390
153.  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN dr Radosław Franciszek Ryblewski 36 5 390
154.  Instytut Chemii Fizycznej PAN mgr Krzysztof Adam Sozański 36 5 390
155.  Instytut Chemii Fizycznej PAN dr Adam  Leśniewski 36 5 390
156.  Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma dr Karolina  Szymaniak 36 5 390
157. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Urszula  Stachewicz 36 5 390
158. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika dr Dawid Tomasz Piątkowski 36 5 390
159. Wydział Psychologii Uniwersytet Warszawski dr hab. Marcin  Zajenkowski 36 5 390
160.  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych mgr inż. Sebastian Grzegorz Turczyński 36 5 390
161. Wydział Filozoficzny Akademia Ignatianum w Krakowie dr Paweł Feliks Nowakowski 36 5 390
162.  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy mgr Marta Anna Budziszewska 36 5 390
163.  Narodowe Centrum Badań Jądrowych mgr Marcin  Jakubek 36 5 390
164. Wydział Elektryczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dr inż. Grzegorz Dominik Psuj 36 5 390
165. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika dr Tomasz  Kloskowski 36 5 390
166. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński dr Magdalena Anna Kozakowska 36 5 390
167. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Katarzyna Anna Adamczyk 36 5 390
168.  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN dr inż. Maciej Jakub Szczerba 36 5 390
169.  Instytut Fizyki PAN dr Bartłomiej Sławomir Witkowski 36 5 390
170. Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski dr Łukasz Jacek Dziewit 36 5 390
171. Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski dr Renata Anna Welc-Falęciak 36 5 390
172. Wydział Historyczny Uniwersytet Jagielloński dr Michał  Kurzej 36 5 390
173.  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN dr Rafał Tomasz Maciuła 36 5 390
174.  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN dr Barbara  Błasiak 36 5 390
175. Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu dr inż. Marta  Ogorzałek 30 5 390
176.  Instytut Chemii Fizycznej PAN mgr inż. Tomasz Stanisław Kamiński 36 5 390
177. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dr inż. Ewelina Katarzyna Kusiak-Nejman 36 5 390
178. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Adam  Głowacz 36 5 390
179. Wydział Filologiczno-Historyczny Akademia Pomorska w Słupsku dr Marek Wojciech Łukasik 36 5 390
180.  Instytut Sztuki PAN dr Przemysław Łukasz Strożek 36 5 390
181.  Muzeum i Instytut Zoologii PAN dr Marcin Jan Kamiński 36 5 390
182. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechnika Śląska dr inż. Roman Tomasz Jaksik 36 5 390
183. Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu dr Krzysztof Jerzy Grzymajło 36 5 390
184. Wydział Inżynierii Materiałowej Politechnika Warszawska dr Ida Oliwia Dulińska-Molak 36 5 390
185.  Instytut Badań Literackich PAN dr Piotr Wiktor Sobolczyk 36 5 390
186.  Instytut Geofizyki PAN dr inż. Konstatinos M. Leptokaropoulos 36 5 390
187. Wydział Biologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr inż. Paweł  Marciniak 36 5 390
188. Wydział Biologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr Andrzej Marek Woyda-Płoszczyca 36 5 390
189. I Wydział Lekarski Warszawski Uniwersytet Medyczny dr Andrzej  Jakubczyk 36 5 390
190.  Instytut Biologii Medycznej PAN dr Marcin Marek Ratajewski 36 5 390
191. Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Warszawski dr Przemysław Jan Malinowski 36 5 390
192. Wydział Chemii Uniwersytet Mikołaja Kopernika dr Małgorzata  Szultka-Młyńska 36 5 390
193. Wydział Chemiczny Politechnika Łódzka dr inż. Paweł Stanisław Mierczyński 36 5 390
194. Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie lek. wet. Joanna Milena Mucha 36 5 390
195. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawski Uniwersytet Medyczny dr Sebastian  Granica 36 5 390
196. Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska dr inż. Sebastian Przemysław Kraszewski 36 5 390
197.  Instytut Badań Literackich PAN dr Justyna Bohdana Tabaszewska 36 5 390
198. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Aneta  Frączek-Szczypta 36 5 390
199. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytet Gdański dr Sebastian  Mahlik 36 5 390
200. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska dr inż. Grzegorz Marek Stępniak 36 5 390
201. Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski dr Wojciech  Kamiński 36 5 390
202. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytet Jagielloński dr Jerzy Wacław Kotlinowski 36 5 390
203. Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu dr Łukasz Jan Puślecki 36 5 390
204.  Instytut Slawistyki PAN dr Anna Katarzyna Jawor 36 5 390
205. Wydział Chemii Uniwersytet Jagielloński dr Filip  Zasada 36 5 390
206. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechnika Wrocławska dr inż. Damian - Wojcieszak 36 5 390
207.  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN dr Izabela  Ciepał 36 5 390
208. Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechnika Łódzka dr inż. Katarzyna  Znajdek 36 5 390
209.  Instytut Chemii Fizycznej PAN dr Tomasz Piotr Kalwarczyk 36 5 390
210. Wydział Filologiczny Uniwersytet Gdański dr Maja Dorota Wojciechowska 36 5 390
211. Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Warszawski dr Karol Jan Fijałkowski 36 5 390
212.  Instytut Farmakologii PAN dr Rafał  Kurczab 36 5 390
213. Wydział Polonistyki Uniwersytet Warszawski dr Lena Irena Magnone 36 5 390
214. Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Paweł  Korus 36 5 390
215. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski dr Konrad  Osajda 36 5 390
216. Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska dr inż. Piotr - Bródka 36 5 390
217. Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dr hab. Łukasz Michał Delong 36 5 390
218. Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego dr inż. Rafał Karol Kasprzyk 36 5 390
219. Wydział Polonistyki Uniwersytet Warszawski dr hab. Marzena Ewa Stępień 36 5 390
220. Wydział Filologiczny Uniwersytet Opolski dr Łukasz Michał Grabowski 36 5 390
221. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski dr Łukasz  Goczek 36 5 390
222. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski dr Anna  Nicińska 36 5 390
223. Wydział Chemii Uniwersytet Gdański dr inż. Ewelina  Grabowska 36 5 390
224. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechnika Śląska dr inż. Arkadiusz  Ryfa 36 5 390
225. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechnika Częstochowska dr inż. Paweł Jacek Pietrusiewicz 36 5 390
226. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechnika Częstochowska dr inż. Piotr Leszek Gębara 36 5 390
227.  Instytut Badań Systemowych PAN dr inż. Anna Maria Węsierska 36 5 390
228. Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytet Szczeciński dr Jarosław  Paturej 36 5 390
229. Wydział Fizyki Politechnika Warszawska dr inż. Jarosław  Judek 36 5 390
230. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechnika Warszawska dr inż. Piotr Marcin Łapka 36 5 390
231. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Rzeszowski dr Agata Maria Ludera-Ruszel 36 5 390
232. Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski dr Maksim  Kouza 36 5 390
233. Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dr Anna Monika Moniuszko-Malinowska 36 5 390
234. Wydział Aktorski w Krakowie Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie mgr Wiktor Marek Loga-Skarczewski 36 5 390
235. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski w Katowicach mgr Małgorzatal  Pohl 36 5 390
236. Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie dr Justyna  Jurczak 36 5 390
237. Wydział Nauk o Zwierzętach Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr inż. Maciej Grzegorz Kamaszewski 36 5 390
238.  Instytut Badań Systemowych PAN dr inż. Marek  Gągolewski 36 5 390
239.  Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego dr hab. Mateusz  Śpiewak 36 5 390
240. Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska dr inż. Paweł Jerzy Podemski 36 5 390
241. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dr inż. Paweł  Paćko 36 5 390
242. Wydział Prawa i Administracji Uczelnia Łazarskiego dr Anna  Konert 36 5 390
243.  Instytut Metali Nieżelaznych dr Patryk  Włodarczyk 36 5 390
244. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytet Jagielloński dr Zofia  Prokop 36 5 390
245. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński dr Mariusz Piotr Baran 36 5 390
246. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński dr Paulina  Święcicka 36 5 390
247. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański dr Izabela Bogumiła Adrych-Brzezińska 36 5 390
248.  Instytut Fizyki PAN dr inż. Michał Paweł Ławniczak 36 5 390
249. Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie dr Ewa  Wunsch 36 5 390
250. Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechnika Poznańska dr inż. Natalia Joanna Makuch 36 5 390
251.  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN dr Rodolfo Henrique Silva Smiljanic 36 5 390
252.  Instytut Chemii Fizycznej PAN dr inż. Karina Anna Kwapiszewska 36 5 390
253. Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytet Warszawski dr Piotr Adam Głuszkowski 36 5 390
254. Wydział Mechaniczny Politechnika Wrocławska dr inż. Mariusz Tomasz Ptak 36 5 390
255. Wydział Lekarski II Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu dr Anna  Kozłowska 36 5 390
ŁĄCZNIE 48 801 060

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików