Konferencja pn. Odpowiedzialne Badania i Innowacje - nauka dla społeczeństwa i gospodarki

Konferencja pn. Odpowiedzialne Badania i Innowacje - nauka dla społeczeństwa i gospodarki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Uniwersytetem w Malmö i Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM, zapraszają do udziału w krajowej konferencji

Odpowiedzialne Badania i Innowacje - nauka dla społeczeństwa i gospodarki,
która odbędzie się w Poznaniu w dniach 28- 29 listopada 2017 roku.

Konferencja wpisuje się w aktualny dyskurs na temat społecznej odpowiedzialności uczelni i roli uniwersytetów w kształtowaniu efektywniejszych relacji z otoczeniem. Konferencja zgromadzi liczne grono zagranicznych i krajowych ekspertów, którzy zaprezentują najważniejsze trendy i wpisujące się w nie projekty w obszarze odpowiedzialnych badań, innowacji społecznych, nowych programów kształcenia wzmacniających współpracę uczelni z partnerami społeczno-gospodarczymi.

W ramach wykładów plenarnych, sesji równoległych połączonych z otwartą debatą i warsztatów będziemy wspólnie definiować wyzwania, z jakim powinno się mierzyć polskie środowisko naukowe, tak aby znaleźć równowagę pomiędzy dynamicznym rozwojem naukowym, a  oczekiwanym społecznie zaangażowaniem w sprawy lokalne. Istotnym elementem konferencji będzie wypracowanie wniosków dotyczących usprawnienia dialogu w zakresie rozwoju badań i innowacji w służbie społeczeństwu.

Program konferencji znajduje się w załączeniu oraz na stronie konferencji dialog.amu.edu.pl

Ewentualne pytania związane z udziałem w wydarzeniu prosimy kierować na adres dialog@amu.edu.pl

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego* na stronie konferencji – udział w konferencji jest bezpłatny.

*Przesłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane podane w formularzu rejestracyjnym będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z organizacją konferencji.

Osobom rejestrującym się przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Dane nie będą przekazywane nieuprawnionym podmiotom trzecim.

Pliki do pobrania