Inicjatywa CORNET - Otwarcie naboru wniosków w 25. konkursie

Inicjatywa CORNET - Otwarcie naboru wniosków w 25. konkursie

NCBR informuje o otwarciu naboru wniosków w ramach 25. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET.

Zakres konkursu obejmuje badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.

Wnioski w konkursie składać można do 28 marca 2018 r.