Informacja o zawieraniu umów o finansowanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

środa, 3 stycznia 2018

Jednostki naukowe, którym przyznano środki finansowe na finansowanie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców, na podstawie otrzymanych decyzji administracyjnych, powinny przygotować umowy zawierane z Ministerstwem.

Po otrzymaniu z Ministerstwa podpisanych umów, na ich podstawie, jednostki naukowe zawierają umowy ze stypendystami.

Przypominamy, że Jednostka zobowiązana jest do przesłania do Ministerstwa jednego egzemplarza podpisanej umowy, zawartej ze Stypendystą.

Tagi: Stypendia dla młodych naukowców

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików