Informacja dotycząca umów o finansowanie stypendiów

piątek, 9 grudnia 2016

Uprzejmie informujemy, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom jednostek naukowych w zakresie brzmienia zapisu umowy dotyczącego wyodrębnionych rachunków bankowych, dokonaliśmy zmian w pierwotnych wzorach formularzy. Ze względu na wprowadzone do projektów umów modyfikacje oraz konieczność zachowania jednolitego brzmienia wszystkich umów w danym konkursie, uprzejmie Państwa prosimy o ponowne przesłanie do Ministerstwa umów podpisanych przez upoważnione osoby.

Zwracamy uwagę, że w § 6 ust. 2 umowy, zawieranej pomiędzy Ministerstwem a Jednostką należy wpisać numer konta podstawowego Jednostki.

Bardzo przepraszamy za opóźnienie w procedowaniu spraw stypendiów związane z ww. pracami oraz za niedogodności wynikające z konieczności ponownego przesłania umów.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików