powrót do listy

Laury dla naukowców i dydaktyków – Nagrody Ministra Nauki 2017 rozdane - galeria