Departament Nauki (DN)

Uprzejmie informujemy, że na pytania związane z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zwaną Konstytucją dla Nauki) odpowiadamy jedynie drogą mailową. Pytania można kierować na adres konstytucjadlanauki@nauka.gov.pl.

Sekretariat DN

pokój: 329
telefon: 22 628 57 85

Aleksander Dańda

pokój: 327
telefon:

Bartłomiej Banaszak

pokój: 112
telefon: 22 628 57 85

Beata Pukas-Turek

pokój: 362
telefon: 22 628 57 85

Bogdan Szkup

pokój: 333
telefon: 22 628 57 85

Anna Wellisz

pokój: 366
telefon: 22 628 57 85

Departament Nauki (DN) zajmuje się sprawami związanymi z finansowaniem i organizacją systemu badań naukowych i prac rozwojowych oraz koordynowanie spraw związanych z prowadzeniem analiz systemowych i planowaniem strategicznym (z wyłączeniem uczelni).

Zadania Departamentu to: