Biuletyn MNiSW, 8 grudnia 2017 r.


35 młodych naukowców z 40 mln złotych ✦ Zintegrowane Programy Uczelni ✦ Nowa edycja programu LIDER

Najważniejsze informacje o szkolnictwie wyższym i nauce dla studentów, uczelni i naukowców.


Pobierz obrazki
Biuletyn, 8 grudnia 2017 roku
Szkolnictwo wyższe
357 mln zł dla największych polskich uczelni
Taką sumę otrzyma 10 projektów nagrodzonych ramach III ścieżki w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni. Minister Jarosław Gowin ogłosił wyniki konkursu dla szkół wyższych organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencję wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem konkursu jest dostosowanie i realizacja programów kształcenia akademickiego zgodnych
z potrzebami społeczno-gospodarczymi. Zintegrowane Programy Uczelni mają posłużyć:
- podnoszeniu umiejętności studentów i kompetencji dydaktycznych kadr uczelni,
- tworzeniu i realizacji wysokiej jakości programów stażowych i studiów doktoranckich,
- wspieraniu świadczenie wysokiej jakości usług przez jednostki działające w strukturze uczelni (takich jak akademickie biura karier).
Rejs żaglowcem "Dar Młodzieży"
Termin: Pierwszy etap konkursu zakończy się 3 stycznia 2018 roku.
Celem konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy w nagrodę popłyną żaglowcem „Dar Młodzieży” na jednym z odcinków dookoła świata oraz będą mieli możliwość uczestnictwa w spotkaniu z papieżem Franciszkiem podczas 34. Światowych Dni Młodzieży w Panamie w dniach 22 - 27 stycznia 2019 r. Konkurs "Rejs Niepodległości" jest dla młodych ludzi szansą do zaprezentowania się w roli Młodych Ambasadorów. Poprzez ukazanie walorów i piękna swoich „małych ojczyzn” będą promowali Polskę za granicą. Konkurs jest także okazją do pogłębienia wiedzy historycznej na temat swojego kraju. Konkurs jest przeznaczony dla osób w wieku 18 - 26 lat. Konkurs zostanie rozstrzygnięty po przeprowadzeniu dwóch etapów.
"Prawo autorskie i wolne licencje w otwartej nauce" - szkolenie dla pracowników jednostek naukowych i uczelni
Termin: 8 grudnia oraz 14 grudnia 2017 roku.
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień związanych z prawem autorskim oraz licencjami Creative Commons (CC) i wolnymi licencjami CC w kontekście otwartego dostępu do publikacji naukowych. W programie szkolenia przewidziano analizę wybranych zagadnień prawnych dot. umów z wydawcami. Uczestnikami szkolenia mogą być pracownicy jednostek naukowych
i uczelni, którzy zajmują się przygotowaniem i realizacją polityki otwartego dostępu lub prowadzą działania związane z udostępnianiem naukowych zasobów cyfrowych.
Nauka
Najwybitniejsi polscy naukowcy uhonorowani nagrodą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
Szeroko znani w międzynarodowym środowisku akademickim, posiadający wybitny dorobek naukowy, promujący rodzime badania i wnoszący szczególny wkład w rozwój współczesnego świata. Tak opisać można laureatów tegorocznych nagród Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Nagrody FNP wręczono już po raz 26.
Nagroda FNP to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla naukowców, których osiągnięcia badawcze zostały zaprezentowane w Polsce lub poza jej granicami. Warunkiem nominowania jest afiliowanie odkrycia publikacją wydaną w polskiej jednostce. Laureaci mogli zdobyć nawet 200 tyś. złotych.
Innowacje i rozwój
LIDER: 35 młodych naukowców z 40 mln złotych
Wiedza, kompetencje do tworzenia i zarządzania własnym zespołem naukowym, konkretny projekt badawczy – to niezbędne składowe wszystkich wniosków, które uzyskały wsparcie od NCBR. Dzięki niemu 35 młodych naukowców z całej Polski otrzyma w sumie prawie 40 mln zł na realizację swoich projektów badawczych.Większość zgłoszonych w konkursie projektów obejmowała swoją tematyką nauki inżynieryjnym i techniczne. W tegorocznej edycji stanowiły one 80 proc. badań, 17 proc. – zgłoszonych projektów dotyczyło nauk przyrodniczych, a 10 proc. nauk medycznych i o zdrowiu.
Ogłoszenie kolejnej edycji Programu LIDER
Termin: Wnioski w konkursie przyjmowane są od 15 stycznia do 15 marca 2018 roku.
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln złotych.
Dardziński: innowacje niosą za sobą realne korzyści społeczne
Miejsce: Centrum Nauki Kopernik
Jest nieduży, ma przyjazną powierzchowność i wkrótce może stać się prawdziwym celebrytą. Robot Photon wprowadził się właśnie do laboratorium robotycznego Centrum Nauki Kopernik. Tu zostanie poddany różnorodnym testom. Szczegółowym i wymyślnym, bowiem w role testerów wcielą się młodzi uczestnicy zajęć laboratoryjnych. To oni sprawdzą, czy robot łatwo się uruchamia, co potrafi, na jak długo wciąga w zabawę. Opinie i pomysły modernizacyjne trafią do twórców Photona i pomogą
w udoskonalaniu robota.
Robot został stworzony przez studentów Politechniki Białostockiej, dzięki funduszom z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, będącego agencją wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
– Ten niezwykły projekt pokazuje, że polskie innowacje nabierają realnych kształtów. Photon jest nie tylko zaawansowany technologicznie, ale przede wszystkim ma ogromne walory edukacyjne.
To najlepszy dowód na to, że innowacje niosą za sobą realne korzyści społeczne – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr Piotr Dardziński.
Wyniki konkursu na projekty badawcze realizowane w latach 2018–2019
w ramach DAAD
Program służy wspieraniu mobilności naukowców zgodnie z przepisami obowiązującymi w obu państwach. Priorytetem jest pomoc młodym naukowcom (magistrantom, doktorantom i naukowcom tuż po doktoracie). We wniosku należy również przedstawić przewidywane dalsze przedsięwzięcia badawcze będące rezultatem współpracy, np. przygotowywanie wniosku do europejskiej lub polskiej agencji wspierającej badania naukowe. Warunkiem złożenia wniosku jest przygotowanie konkretnego przedsięwzięcia naukowego, którym zajmują się wspólnie naukowcy obu krajów, możliwie w sposób komplementarny.
Polska Sieć Biobanków zaprasza do współpracy
Konsorcjum BBMRI.pl realizuje kolejne etapy projektu, którego głównym celem jest utworzenie Polskiej Sieci Biobanków w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium). Rejestracja i udział biobanku/biorepozytorium w ankiecie nie stanowi żadnego zobowiązania ani deklaracji przystąpienia do Polskiej Sieci Biobanków, może natomiast przyczynić się do rozwoju biobankowania w Polsce oraz przynieść jednostce wymierne korzyści.
Umiędzynarodowienie
Inicjatywa CORNET - Otwarcie naboru wniosków w 25. konkursie
Termin: Wnioski w konkursie składać można do 28 marca 2018 roku.
PNCBR informuje o otwarciu naboru wniosków w ramach 25. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET. Zakres konkursu obejmuje badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego. Obejmują głównie prace rozwojowe.
TRANSCAN-2 - Otwarcie naboru wniosków w IV konkursie (JTC 2017)
Terminy: Wnioski w konkursie można składać do 6 lutego 2018 roku.
Otwarto nabór wniosków w ramach IV międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET: Aligning national/regional translational cancer research programmes and activities - TRANSCAN-2.
ERA-NET Bioenergy - otwarcie naboru wniosków w 12. konkursie
Terminy: Wnioski wstępne można składać do 16 stycznia 2018 roku, orientacyjny nabór wniosków krajowych to IV kwartał 2018 roku.
Otwarto nabór wniosków w 12. międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Bioenergy. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii.
Przegląd prasy
Pobierz obrazki
NAUKOBUS
- mobilne laboratorium
dla każdego
Pobierz obrazki
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegającyh PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718