Biuletyn MNiSW, 6 października 2017 r.


Biuletyn MNiSW: Konstytucja dla Nauki tematem inauguracji roku akademickiego

Najważniejsze informacje o szkolnictwie wyższym i nauce dla studentów, uczelni i naukowców.
Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją w przeglądarce

Pobierz obrazki
Biuletyn, 6 października 2017
Szkolnictwo wyższe
Gowin podczas inauguracji roku akademickiego: Wprowadźmy okręt nauki polskiej na szerokie wody
Pobierz obrazki
Nadchodzący rok akademicki jest wyjątkowy dla przyszłości polskiej nauki i systemu kształcenia: to właśnie w nim konstytuuje się nowa, wyczekiwana ustawa o szkolnictwie wyższym. Premier Jarosław Gowin oraz przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczestniczyć będą w ok. 100 inauguracjach roku akademickiego 2017/2018. Udział przedstawicieli resortu w uroczystościach połączony będzie z zaprezentowaniem wspólnotom akademickim projektu ustawy o szkolnictwie wyższym – Konstytucji dla Nauki. Tak szeroki przekrój odwiedzanych uczelni także nie jest przypadkowy: planowane zmiany obejmą każdy rodzaj szkół wyższych, dając im szansę na lepszą realizację swojej misji.
Nauka
Nobel z fizyki to również sukces Polaków
Komitet noblowski wyróżnił Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki trzech naukowców zaangażowanych
w prace nad detektorem LIGO i obserwacje fal grawitacyjnych.
Laureatami zostali: Reiner Weiss, Barry C. Barish i Kip S. Thorne. W sukcesie międzynarodowego projektu udział miało 1300 naukowców z ponad 20 krajów, w tym z Polski. Prace polskiej grupy badawczej Virgo-POLGRAW kierowanej przez prof. Andrzeja Królaka finansowane są m.in. w konkursie HARMONIA 6 Narodowego Centrum Nauki. W skład zespołu wchodzą naukowcy z Instytutu Matematycznego PAN, Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN, Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia
Terminy: do 15 października 2017 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i trybem przyznawania stypendiów dla doktorantów i studentów za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018.
Nabór wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę na 2018 r.
Terminy: nabór wniosków do 31 października 2017 roku.
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na Działalność upowszechniającą naukę (DUN) w roku 2018. DUN to realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki
i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.
Innowacje i rozwój
93 mln zł dla laureatów GameINN
Pobierz obrazki
NCBR kolejny raz wspiera najlepsze projekty branży gier wideo. Laureaci drugiej edycji konkursu GameINN otrzymają 93 mln zł dofinansowania.
– Wspieramy rozwój tych dziedzin, które mają największy potencjał, aby zwiększyć poziom innowacyjności polskiej gospodarki. Sektor gier wideo jest tego najlepszym przykładem, a Polska w najbliższych latach ma szansę stać się jednym z głównych graczy na globalnym rynku. Chcemy wykorzystać potencjał dynamicznie rozwijających się firm i znakomitych programistów. Ich projekty już dziś pokazują, jak efektywna może być współpraca nauki i biznesu.– mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
Ocena KEJN działalności naukowej jednostek
Terminy: 16 października 2017 roku.
Informacja o wynikach przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych lub uczelni, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, oraz przyznanych kategoriach.
Startupy w Pałacu
Dziesięć polskich startupów, w tym trzech beneficjentów NCBR, zaprezentowało się w Pałacu Prezydenckim podczas III edycji wydarzenia organizowanego przez Kancelarię Prezydenta i Fundację Startup Poland. Tegoroczne „Startupy w Pałacu” były skierowane do polskich startup-ów gotowych do ekspansji globalnej. Przed Prezydentem RP i uczestnikami wydarzenia, w tym dyrektorem NCBR prof. Maciejem Chorowskim, zaprezentowało się 10 najlepszych, wyłonionych przez organizatorów startup-ów. Trzy z nich to beneficjenci NCBR: DrOmnibus, beneficjent „szybkiej ścieżki”, który rozwija aplikacje wspierające edukację i terapię dzieci ze specjalnymi potrzebami.
W trakcie wystąpień startupowcy mieli za zadania przekonać potencjalnych inwestorów do zainwestowania w dalszy rozwój ich firm, a potencjalnych klientów do zakupu oferowanych produktów lub usług.
Konkurs PO IR w ramach poddziałania "Strategiczne programy badawcze dla gospodarki" BRIK
Terminy: Wnioski przyjmowane są od 30 października do 29 grudnia 2017 roku.
29 września 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” BRIK.
Umiędzynarodowienie
NAWA wystartowała!
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) właśnie oficjalnie rozpoczęła swoją działalność. Instytucja będzie działać na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany akademickiej.
Z programów stypendialnych i grantowych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej będą mogli skorzystać studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, instytucje naukowe i organizacje pozarządowe. NAWA stawia sobie za cel zdynamizowanie współpracy i wymiany międzynarodowej pomiędzy poszczególnymi uczelniami i jednostkami naukowymi.
Nabór wniosków w ramach programu Fulbright Specialist Award
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła nabór wniosków w ramach programu Fulbright Specialist Award, który umożliwia zaproszenie wybitnego amerykańskiego badacza lub dydaktyka do współpracy z polską uczelnią. Oferta skierowana jest do uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN i innych, jak również do placówek oświatowych a także do instytucji rządowych i pozarządowych.
Blisko 28,5 mln zł na polsko-niemieckie projekty badawcze w ramach konkursu BEETHOVEN 2
Wyniki konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft; DFG).
W konkursie spłynęło 155 wniosków o finansowanie projektów badawczych realizowanych wspólnie przez polsko-niemieckie zespoły naukowców. W naukach:
- humanistycznych, społecznych i o sztuce złożono 72 wnioski
- ścisłych i technicznych – 83 wniski.
Z tej puli wniosków polsko-niemieckie panele ekspertów wyłoniły 38 najlepszych projektów.
BiodivERsA: otwarcie konkursu poświęconego bioróżnorodności
Terminy: Wstępna rejestracja do 1 grudnia 2017 r. do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET),
składanie wniosków do 9 marca 2018 r. o godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).
Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum BiodivERsA oraz siecią Belmont Forum zaprasza do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu bioróżnorodności i ekosystemu pt. “Scenarios of Biodiversity and Ecosystem Services”.
O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie.
Pobierz obrazki
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegającyh PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718
Prosimy nie odpowiadać na wiadomość. Rezygnacja z biuletynu możliwa jest poprzez kliknięcie tego linku.