Najwybitniejsi polscy naukowcy uhonorowani nagrodą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Najwybitniejsi polscy naukowcy uhonorowani nagrodą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Szeroko znani w międzynarodowym środowisku akademickim , posiadający wybitny dorobek naukowy, promujący rodzime badania i wnoszący szczególny wkład w rozwój współczesnego świata. Tak opisać można laureatów tegorocznych nagród Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Nagrody  FNP wręczono już po raz 26.


Prestiżowe wyróżnienie dla najlepszych badaczy

– Dzięki odkryciom i badaniom ludzi takich jak laureaci nagród Fundacji na Rzecz nauki Polskiej pokazujemy, że kondycja rodzimej nauki jest bardzo dobra. Jesteśmy gotowi podjąć się najtrudniejszych wyzwań i zapewnić Polsce znaczące miejsce na arenie międzynarodowej – tak o nagrodzonych badaczach powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Premier Gowin razem z wiceministrem Łukaszem Szumowskim reprezentował resort nauki na gali, która odbyła się 6 grudnia w  Zamku Królewskim.

Nawet 200 tys. zł do zdobycia

Nagroda FNP to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień dla naukowców, których osiągnięcia badawcze zostały zaprezentowane w Polsce lub poza jej granicami, ale warunkiem nominowania jest afiliowanie odkrycia publikacją wydaną w polskiej jednostce. Laureaci mogli zdobyć nawet 200 tys. złotych.

Od 2011 roku nagrody przyznawane są w czterech kategoriach:

Tegoroczni laureaci: limfocyty T, synteza koroli, fale grawitacyjne i dzieje kolekcjonerstwa

Nagrody FnP przyznawane są od 1992 roku. Grono laureatów liczy już 95 wybitnych przedstawicieli polskiej nauki. W tym roku uhonorowani zostali:

Prof. Piotr Trzonkowski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w obszarze nauk o życiu i o Ziemi za badania nad limfocytami T regulatorowymi i ich pionierskim zastosowaniem w terapii komórkowej chorób człowieka. Szczególnie godne podkreślenia były prace prof. Trzaskowskiego w zakresie opracowania, rozwinięcia i zastosowania u pacjentów – ze spektakularnym sukcesem - terapii komórkowej osłabiającej działanie układu odpornościowego.

Prof. Daniel Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie w obszarze nauk chemicznych i o materiałach za opracowanie oryginalnej metody syntezy i charakteryzację związków z grupy porfirynoidów. Nagrodą Fundacji zostały uhonorowane osiągnięcia prof. Daniela Gryko w zakresie syntezy koroli i porfiryn oraz badania ich właściwości fotofizycznych. Prof. Gryko projektuje i syntezuje takie związki. Opracował efektywną metodę otrzymywania koroli (barwników organicznych), co otworzyło nowe perspektywy dla ich zastosowań, m.in. w medycynie i diagnostyce medycznej.

Prof. Andrzej Trautman z Uniwersytetu Warszawskiego w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za teoretyczne wykazanie realności fal grawitacyjnych. Prof. Trautman wykazał, że fale grawitacyjne istnieją, a ich detekcja jest możliwa. Jego wczesne prace stały się podstawą do większości późniejszych badań nad teorią fal grawitacyjnych, co uznawane jest za jeden z największych sukcesów polskiej fizyki teoretycznej po II wojnie światowej.

Prof. Krzysztof Pomian z CNRS w Paryżu oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za  pionierskie badania dziejów kolekcjonerstwa oraz wpływu nauki i sztuki na rozwój kultury europejskiej. Wyróżnione zostały interdyscyplinarne badania prof. Pomiana  w zakresie historii, kultury, polityki i filozofii europejskiej. Wyróżniono teorię muzealnictwa oraz analizę wpływu kolekcjonerstwa na życie intelektualne.

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej – wsparcie dla naukowców i badaczy

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Stanowi największe w Polsce pozabudżetowe źródło finansowania nauki. Do statutowych celów fundacji należą: wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych i działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. FNP realizuje je poprzez przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców, przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy wydawnicze, konferencje). Fundacja angażuje się także we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych.

Więcej informacji pod adresem fnp.org.pl.