Mniej biurokracji w nowym roku akademickim

piątek, 30 września 2016

Brak limitów miejsc na drugim kierunku studiów, kredyty studenckie szybciej i na lepszych warunkach, a także więcej środków na stypendia dla najlepszych – to tylko niektóre ze zmian obowiązujących w szkołach wyższych i na uczelniach od 1 października 2016 roku.

Ustawa deregulacyjna (ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw), przygotowana przez wicepremiera Jarosława Gowina jest najważniejszą zmianą dokonaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nowym roku akademickim. Celem nowej ustawy jest odbiurokratyzowanie nauki i szkolnictwa wyższego poprzez wprowadzenie rozwiązań deregulacyjnych w różnych obszarach funkcjonowania uczelni.

Odbiurokratyzowanie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego jest jednym z moich priorytetów. W tej sferze wciąż funkcjonuje zbyt wiele rozwiązań prawnych powodujących nadmierne lub wręcz całkowicie zbędne obowiązki biurokratyczne, które mogą być usunięte bez szkody dla sprawnego działania uczelni i instytucji naukowych – mówi pół roku temu wicepremier Jarosław Gowin przygotowując projekt wchodzącej w życie ustawy.

Nowa ustawa znosi część obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych związanych z koniecznością przedkładania oświadczeń i stosowania skomplikowanych procedur dotyczących działalności uczelni. Zawiera również zmiany o charakterze porządkującym, wynikające z doświadczeń w stosowaniu niektórych przepisów z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego oraz zapewnia spójność w obrębie tych unormowań.

Pytania dotyczące rozwiązań prawnych związanych z ustawą o deregulacji można przesyłać na specjalny adres email Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: odbiurokratyzowanie@mnisw.gov.pl.

Pliki do pobrania

Odnośniki

Tagi: Deregulacja, Jarosław Gowin

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików