Międzynarodowa konferencja PAN we współpracy z MNiSW i Ministerstwem Środowiska

Międzynarodowa konferencja PAN we współpracy z MNiSW i Ministerstwem Środowiska

W poniedziałek w siedzibie PAN odbyła się konferencja "Managing bark beetle outbreak in Białowieża Primeval Forest" poświęcona Puszczy Białowieskiej i analizie zasadności prowadzenia zabiegów sanitarnych na chronionych obszarach leśnych.


Międzynarodowe środowisko akademickie

Organizatorem konferencji była Polska Akademia Nauk, we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwem Środowiska.

– Misja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego polega m.in. na dokładaniu wszelkich starań, aby wyniki rzetelnych badań naukowych mogły wybrzmieć na forum publicznym, a tym samym stać się jednym z punktów odniesienia dla ważnych decyzji podejmowanych przez różne ośrodki władzy – mówił minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. – Z tego powodu kierowany przeze mnie resort konsekwentnie stara się budować przestrzeń debaty i dialogu między środowiskiem naukowym a innymi resortami, wchodzącymi w skład polskiego rządu – dodał wicepremier.

Konferencja zgromadziła uznanych na arenie międzynarodowej naukowców, zajmujących się entomologią leśną lub ekologią lasu. Wśród prelegentów znaleźli się prof. Per Angelstam ze Szwedzkiego Uniwersytet Nauk Rolniczych, dr Simon Thorn z Uniwersytetu Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu czy dr Petr Doležal z Centrum Biologii Czeskiej Akademii Nauk.

Rzetelny i uczciwy dialog

– Jestem przekonany, że najlepszą metodą mierzenia się ze skomplikowanymi wyzwaniami, najlepszym sposobem wypracowywania optymalnych rozwiązań i wreszcie – najlepszą drogą, którą można podążać zarówno w świecie akademickim, jak też w życiu społecznym – jest rzetelny i uczciwy dialog – powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Wicepremier Gowin podkreślił, że puszcza Białowieska jest unikalnym dobrem i dziedzictwem na skalę światową, stanowiącym misterny, skomplikowany ekosystem, na którym należy patrzeć nie przez pryzmat miesięcy czy lat, ale stuleci i tysiącleci.

Organizowana przez PAN we współpracy z MNiSW i Ministerstwem Środowiska międzynarodowa konferencja była próbą podjęcia rzetelnej dyskusji o przyszłości puszczy i wyrazem troski o jej dobro.