Laury dla naukowców i dydaktyków – Nagrody Ministra Nauki 2017 rozdane

poniedziałek, 11 grudnia 2017

– Patrząc na nagrodzonych, wiem, że polska nauka ma się coraz lepiej, a polscy akademicy osiągnęli poziom światowy – powiedział wicepremier Jarosław Gowin na uroczystości rozdania nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Prestiżowe wyróżnienie dla najlepszych akademików

Najlepsi przedstawiciele świata akademickiego – naukowcy, dydaktycy i organizatorzy – nagrodzeni zostali jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień polskiej nauki, Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uroczystość odbyła się w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich.

Nagrody te to coroczne wyróżnienia przyznawane przez ministra nauki  za wybitne osiągniecia naukowe, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne dokonane w mijającym roku. Szczególną kategorią nagrody jest ta przyznawana za całokształt dorobku naukowego.

Łącznie nagrodzonych zostało 60 przedstawicieli świata akademickiego.

Wybitne osiągnięcia naukowe i naukowo-techniczne: materiały polimerowe, nauki o szkolnictwie wyższym i ciemna materia

Jarosław Gowin w sposób szczególny uhonorował laureatów nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne. W tym roku były to dwie nagrody indywidualne i jedna zespołowa przyznane w kategoriach: badania na rzecz rozwoju gospodarki, badania na rzecz rozwoju społeczeństwa i badania podstawowe.

Profesor Ewa Piórkowska z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN za badania nad  rozwojem materiałów polimerowych biodegradowalnych i nanokompozytowych w kategorii „badania na rzecz rozwoju gospodarki”.

Badana naukowe prof. E. Piórkowskiej-Gałęskiej dotyczą fizyko-chemii nowoczesnych materiałów polimerowych, a w szczególności zagadnienia modyfikacji struktury polimerowych materiałów biodegradowalnych oraz kształtowania struktury nanokompozytów polimerowych o podwyższonych właściwościach użytkowych. Stosowanie materiałów polimerowych biodegradowalnych cieszy się coraz większym zainteresowaniem w gospodarce, zwłaszcza w przemyśle opakowaniowym oraz w rolnictwie. Dzięki osiągnięciom badawczym prof. Piórkowskiej opracowano prostą metodę otrzymywania silnie wzmocnionych nanokompozytów z różnych polimerów.

Profesor Marek Kwiek z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za naukowe badania szkolnictwa wyższego (higher education research) prowadzone w ramach polityki publicznej (public policy) w kategorii „badania na rzecz rozwoju społeczeństwa”.

Prof. Marek Kwiek specjalizuje się w problematyce badań nad szkolnictwem wyższym. Od kilkunastu lat systematycznie tworzy podwaliny pod interdyscyplinarną, polską szkołę badań szkolnictwa wyższego w jej najważniejszych wymiarach: naukowym, organizacyjnym, wydawniczym oraz w wymiarze wsparcia i promocji młodej kadry.

Dr Piotr Wcisło z zespołem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za  opracowanie nowej metody poszukiwania ciemnej materii z wykorzystaniem optycznych zegarów atomowych w warunkach laboratoryjnych oraz przeprowadzenie eksperymentu dającego ograniczenie na siłę oddziaływania hipotetycznej ciemnej materii z polami Modelu Standardowego.

Nagrodzeni naukowcy opracowali nowatorską metodę badawczą pozwalającą prowadzić poszukiwania defektów topologicznych ciemnej materii wykorzystując działające już optyczne zegary atomowe, a w szczególności dwa wzorce częstotliwości: atomowy i wnękę optyczną, które w odmienny sposób reagują na obecność ciemnej materii. Badania polegają na lokalnych obserwacjach obu częstotliwości optycznych, co eliminuje konieczność budowy kosztownych eksperymentów globalnych.  Osiągnięcie daje realną szansę na detekcję defektów topologicznych ciemnej materii, co byłoby przełomem w fizyce i astronomii. Prowadziłoby to rozwiązania fundamentalnych problemów współczesnej nauki.

Laureatami nagród za wybitne osiągnięcia naukowe zostali:

prof. dr hab. Jakub Fichna - Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

prof. dr. hab. Wojciech Macyk - Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. inż. Konrad Świrski - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Laury za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej otrzymali:

prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda - Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej

prof. dr hab. Anetta Undas - Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. inż. Jerzy Zieliński - Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

Nagrody za całokształt dorobku odebrali:

 • prof. dr hab. inż. Janusz Rosiak – Politechnika Łódzka;
 • prof. dr hab. Stefan Jurga – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • prof. dr hab. Emil Panek – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;
 • prof. dr hab. Irena Kotowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • prof. dr hab. Jan Lichtarski – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
 • prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń – Uniwersytet Łódzki;
 • prof. dr hab. Zdzisław Targoński – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
 • prof. dr hab. Joachim Zdrenka – Uniwersytet Zielonogórski;
 • prof. dr hab. Kazimierz Pająk – PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile;
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Rutkowski – Politechnika Śląska w Gliwicach.

Nagrody za osiągniecia naukowe I stopnia otrzymali:

 • dr hab. inż. Katarzyna Rutkowska – Politechnika Warszawska;
 • dr hab. Sylwester Furmaniak – PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile;
 • dr hab. inż. Paweł Ocłoń – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki;
 • dr hab. Mirosław Kwaśniewski – Uniwersytet Śląski w Katowicach;
 • dr hab. inż. Piotr Mackiewicz – Politechnika Wrocławska;
 • dr hab. inż. Sławomir Żółkiewski – Politechnika Śląska w Gliwicach;
 • dr hab. Przemysław Grzybowski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 • dr hab. Agnieszka Suder – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;
 • dr hab. Marek Piwowarczyk – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;
 • dr hab. Julian Sitarek – Uniwersytet Łódzki;
 • dr hab. Anna Zapalec – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
 • dr hab. inż. Aleksandra Parteka – Politechnika Gdańska;
 • dr hab. Maria Gołda-Sobczak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 • dr hab. inż. Krzysztof Bartecki – Politechnika Opolska;
 • dr hab. Lucyna Rotter – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

Za osiągniecia naukowe II stopnia wyróżnienia odebrali:

 • dr inż. Artur Surówka – Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w  Krakowie;
 • dr inż. Magdalena Bacharz – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach;
 • dr Sylwia Bloch – Uniwersytet Gdański;
 • dr Magdalena Wróbel – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Najlepsi dydaktycy w mijającym roku

Obok osiągnięć naukowych nagrodą ministra nauki wyróżniono  również najlepsze osiągnięcia dydaktyczne. Nagrodzeni zostali:

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki;
 • dr inż. Janusz Górniak – Politechnika Wrocławska;
 • dr n. med. Marcin Wnuk, prof. dr hab. med. Agnieszka Słowik – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 • prof. dr hab. inż. Henryk Sabiniak – Politechnika Łódzka;
 • dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, dr inż. Grażyna Obidoska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 • dr hab. Aneta Bac, mgr Urszula Chrabota, dr Paulina Aleksander-Szymanowicz, dr Edyta Janus, dr Aleksandra Kulis – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie;
 • dr hab. Andrzej Żebrowski – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
 • prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Za osiągnięcia organizacyjne wyróżnieni zostali:

 • dr n. med. Michał Nowakowski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 • dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej;
 • prof. dr hab. Eugeniusz Zych – Uniwersytet Wrocławski;
 • dr Beata Fałda – PWSZ w Chełmie;
 • dr inż. Mariusz Stępień – Politechnika Śląska w Gliwicach;
 • prof. dr hab. Piotr Bała – Uniwersytet Warszawski;
 • prof. dr hab. med. Artur Mazur – Uniwersytet Rzeszowski;
 • dr hab. Małgorzata Makiewicz – Uniwersytet Szczeciński;
 • dr hab. Piotr Szymaniec – PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;
 • dr hab. Andrzej Kapusta – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Tagi: Jarosław Gowin, Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nauka w Polsce, nauka,

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików