Druga ustawa o innowacyjności z podpisem prezydenta RP!

Druga ustawa o innowacyjności z podpisem prezydenta RP!

Od 2018 roku przedsiębiorcy będą mogli odliczać od podstawy opodatkowania 100 proc. wydatków przeznaczonych na badania i rozwój – takie rozwiązanie wprowadza podpisana dzisiaj przez prezydenta Andrzeja Dudę druga ustawa o innowacyjności. To kolejny akt prawny z całego pakietu ustaw ułatwiających działalność innowacyjną.


Gowin: burzymy bariery dla innowacyjności

– Druga ustawa to wynik intensywnych konsultacji przeprowadzonych m.in. z ludźmi biznesu, którzy wskazywali na bariery utrudniające im działalność innowacyjną i kontakt z naukowcami. My te bariery dzisiaj właśnie burzymy – powiedział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Dzięki przyjętym rozwiązaniom podmioty takie jak Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechniki Warszawskiej, w którym się właśnie znajdujemy, mogą stać się jednym z wiodących centrów współpracy na linii nauka-biznes – dodał.

We wrześniu ubiegłego roku resort nauki na zlecenie Rady ds. Innowacyjności opracował tzw. Białą księgę innowacji, powstałą w wyniku konsultacji z przedsiębiorcami, naukowcami i urzędnikami. Księga stała się podstawą do stworzenia drugiej ustawy o innowacyjności.

Większe ulgi i ułatwienia

Jakie zmiany wprowadza podpisana dziś ustawa?

Pakiet ustaw dla innowacji

Tworzenie dobrego prawa dla działalności innowacyjnej w postaci zachęt finansowych rozpoczęła już pierwsza ustawa o innowacyjności, podpisana przez prezydenta dokładnie rok temu. Wg Raportu (de)regulacyjnego wydanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej jest ona najlepszą ustawą deregulacyjną w obszarze podatkowym.

– Można powiedzieć, że o ile poprzednie ustawy wydeptały ścieżkę dla przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z infrastruktury badawczej (choćby takiej, jaką oferują nowoczesne laboratoria CEZAMAT-u), o tyle ta ustawa otwiera prawdziwą autostradę do takiej współpracy – stwierdził Jarosław Gowin.

Dwie ustawy o innowacyjności nie są jednak jedynymi aktami prawnymi, które ułatwiają współpracę biznesu i nauki. W wyniku konsultacji przeprowadzonych przy okazji powstawania Białej księgi innowacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego postanowiło stworzyć dodatkowe instrumenty:

Rada ds. Innowacyjności, odpowiedzialna za powstanie Białej księgi innowacji, jest organem pomocniczym Rady Ministrów – w jego skład wchodzą szefowie m.in. resortu nauki i szkolnictwa wyższego, rozwoju i cyfryzacji. Nad prawem ułatwiającym działalność innowacyjną pracuje nie tylko MNiSW.  W wyniku prac innych resortów mają w przyszłości powstać:

CEZAMAT 

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT jest jedną z największych inwestycji w dziedzinie badań i rozwoju w obszarze tzw. „wysokich technologii” (ang. High-tech) w Polsce. Projekt uzyskał dofinasowanie ze srodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Laboratoria CEZAMAT prowadzą prace badawczo-rozwojowe nad nowymi, posiadającymi potencjał komercyjny, technologiami, które będą miały wpływ na rozwój gospodarki i sukces ekonomiczny Polski. Wyposażone są w najnowocześniejsze urządzania technologiczne oraz pomiarowe.