Dardziński: opracujemy cały krwiobieg bezemisyjnego transportu dla polskich miast

Dardziński: opracujemy cały krwiobieg bezemisyjnego transportu dla polskich miast

– To pierwszy projekt, w którym państwo wystąpi w roli inteligentnego zamawiającego, tworzącego rynek dla najbardziej nowatorskich projektów – tak o programie Bezemisyjny transport publiczny mówił wiceminister nauki Piotr Dardziński podczas Kongresu MŚP w Katowicach.


Od pomysłu do wdrożenia

Program prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencję wykonawczą MNiSW, przewiduje nie tylko skonstruowanie i produkcję nowoczesnych autobusów, ale także stworzenie niezbędnej infrastruktury do ich wykorzystania – na przykład punktów ładowania. – Mamy ambicję i zasoby, by opracować cały krwiobieg bezemisyjnego transportu dla polskich miast – stwierdził Dardziński.

Autobusy w 23 miastach i GOP

Pojazdy zaprojektowane przez polskich badaczy i wyprodukowane przez polskich przedsiębiorców mogą pojawić się na ulicach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i dwudziestu trzech miast. To jednak nie jest liczba ostateczna – NCBR prowadzi bowiem negocjacje z innymi samorządami.

– Ten program to korzyści dla podróżnych, samorządów i całego kraju – kontynuował wiceminister. – Dla podróżnych to obietnica komfortowej i taniej podroży, dla samorządów – większa ekologia, redukcja hałasu i uproszczona obsługa transportu miejskiego, zaś dla państwa – kamień milowy w realizacji założeń Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju w kwestii pojazdów nisko i zeroemisyjnych oraz sposób na uruchomienie polskiego potencjału innowacji, który może zbudować konkurencyjność zarówno na rynku rodzimym, jak i na międzynarodowym – dodał. 

Co najmniej 600 autobusów nowej generacji

Miasta uczestniczące w Bezemisyjnym transporcie publicznym chcą kupić ponad 600 autobusów. Niektóre samorządy deklarują zakup nawet 150 pojazdów. Nowoczesne autobusy, poruszające się autonomicznie, będą wyposażone w magazyny energii – albo w baterie trakcyjne, albo w wodorowe ogniwa paliwowe. Wszystko po to, aby miastom można było dostarczyć jedną z dwóch wersji zasilania przy minimalnych zmianach konstrukcyjnych.

160 mln zł na prace badawcze

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznacza na prace badawczo-rozwojowe 160 mln złotych (100 mln do wykorzystania na prace związane z autobusem, a 60 mln na punkty ładowania). Zakup pojazdów finansowany będzie ze środków miejskich przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Kolejnym krokiem w programie NCBR-u będzie umowa trójstronna z NFOŚ i ogłoszenie zamówienia jeszcze w tym roku.

Gowin: polskie miasta mogą wyprzedzić europejskich prymusów

Resort nauki jest jednym z inicjatorów rozwoju elektromobilności w Polsce. Na lutowej konferencji Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego zauważył, że na tę branżę stawia coraz więcej europejskich miast. Holendrzy wyznaczyli sobie ambitne zadanie, aby do 2025 roku sto procent ich miejskiego taboru stanowiły bezemisyjne zielone autobusy. – Dzięki spójnemu i ponadresortowemu projektowi polskie miasta mogą wyprzedzić europejskich prymusów – powiedział szef resortu nauki.

– To dobry moment na inwestycje w polskie projekty – rynek jest chłonny, widać rosnące oczekiwania – od podróżnych, przez samorządy, agendy rządowe aż po Komisję Europejską. Nasza odpowiedź to kompleksowe, międzyresortowe podejście do tematu, wsparte doświadczeniem NCBR w procedowaniu i finansowaniu najbardziej innowacyjnych przedsięwzięć – stwierdził wiceminister Dardziński.

Partnerstwo innowacyjne – nowy tryb w zamówieniach publicznych

Celem programu jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań dotyczących elektromobilności w ramach partnerstwa innowacyjnego. To nowy, niestosowany dotychczas tryb w ustawie o zamówieniach publicznych, w którym państwo występuje w roli inteligentnego zamawiającego, kreującego nowy rynek dla nowatorskich produktów w oparciu o potrzeby zgłaszane przez polskie miasta.

NCBR wraz z samorządami (partnerami programu) zdefiniują konkretne potrzeby i możliwości miast, jak choćby oczekiwany poziom wydajności, czy maksymalne koszty nowych pojazdów. Następnie wspólnie wystąpią w roli zamawiającego w postępowaniu publicznym, które wyłoni wykonawców projektów B+R. Konsorcja badawcze będą realizowały projekty etapowo, a po każdym z etapów NCBR będzie ograniczał liczbę wykonawców, doprowadzając do końca procesu badawczego (tj. etapu prototypu) jedynie jeden bądź dwa najlepsze projekty.