80 milionów na „DIALOG” pobudzi innowacje

80 milionów na  „DIALOG” pobudzi innowacje

Gospodarka oparta na wiedzy oraz rosnąca konkurencyjność wymagają nowego podejścia do rozwijania nauki i tworzenia innowacji. Wiąże się to z potrzebą wymiany pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, tworzenia platform współpracy, a także rozwijania dialogu - powiedział Jarosław Gowin ogłaszając nowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej to jeden z celów programu.

DIALOG” jest narzędziem wspierającym realizację podstawowych priorytetów resortu poprzez:

Dofinansowanie mogą uzyskać: jednostki naukowe, podmioty działające na rzecz nauki, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną oraz konsorcja. 

Wysokość dofinansowania jednego projektu: od 100 000 do 2 000 000 zł.  Wnioskodawcy, również jako członkowie konsorcjum, mogą złożyć nie więcej niż dwa wnioski o finansowanie w ramach programu w danym roku kalendarzowym.