44 nagrody Prezesa Rady Ministrów dla najwybitniejszych naukowców

44 nagrody Prezesa Rady Ministrów dla najwybitniejszych naukowców

– Każda z 44 nagród, jakie zaraz będę miała przyjemność wręczyć, jest dla mnie i dla naszej ojczyzny powodem do dumy. Stanowi wyraz uznania państwa pracy czy to indywidualnej, czy to zespołowej, będącej istotnym wkładem w rozwój polskiej i światowej sztuki – powiedziała premier Beata Szydło podczas czwartkowej gali w KPRM, wręczając nagrody Prezesa Rady Ministrów. W uroczystości wziął udział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.


Nagrody dla najwybitniejszych

Za wybitny dorobek naukowy nagrodzeni zostali profesorowie Krzysztof Globisz, Piotr Paschalis-Jakubowicz, Jerzy Klamka, Stanisław Kwapień, Janusz Limon i Jacek Namieśnik.

– Stawiamy na innowacyjny rozwój Polski, wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa naszych rodaków i utrwalanie wśród nich dumy z osiągnięć polskich naukowców. Zdajemy sobie sprawę, że to nauka jest tym fundamentem, na którym należy opierać naszą siłę gospodarczą i realizować te cele. Państwa działania, które dziś nagradzamy, wpisują się w tę strategię – stwierdziła premier Szydło.

Odnawialne źródła energii, leczenie hipotermii, rozwój przestrzenny metropolii Poznań

Podczas gali wyróżniono także trzy zespoły badaczy za osiągnięcia naukowo-techniczne. Pierwszą nagrodę otrzymał zespół pod kierownictwem dr. hab. inż. Mariusza Malinowskiego, który opracował nowoczesne przekształtniki energoelektroniczne dedykowane dla odnawialnych źródeł energii i przemysłu wydobywczego. Drugą nagrodę odebrał zespół dr. n. med. Tomasz Darocha i  dr. n. med. Sylweriusza Kosińskiego za przygotowanie systemu wczesnej detekcji, koordynacji działań i leczenia pozaustrojowego ofiar głębokiej hipotermii. Trzecia nagroda przypadła zespołowi prof. dr. hab. Tomasza Kaczmarka i dr. Łukasza Mikuły za „Koncepcję kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań”, pionierskiego opracowania, które może być potraktowane jako wzorzec dla innych metropolii w Polsce. Nagrodzonych zostało również dziesięć rozpraw habilitacyjnych i dwadzieścia pięć rozpraw doktorskich.

Ponad 1100 nagród wręczonych od 1994 roku

Nagrody Prezesa Rady Ministrów zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk. Po raz pierwszy przyznano je w 1994 roku. Do tej pory wręczono łącznie ponad 1100 nagród.

– Polska nauka i kultura jest dla mnie i mojego rządu szczególnie ważna. Mogę państwa zapewnić, że nie zabraknie nam determinacji, aby tak istotne dla naszego narodu elementy, jego tożsamości i obszary, od których zależy nasza przyszłość, wspierać – podkreśliła premier Beata Szydło.

Pełną informację o laureatach można znaleźć tutaj.