Zespół Identyfikujący Członków Rady Narodowego Centrum Nauki

Dnia 20 października 2014 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał, na okres czterech lat, przewodniczącego oraz 4 członków Zespołu Identyfikującego Członków Rady Narodowego Centrum Nauki.


Skład Zespołu Identyfikującego Członków Rady Narodowego Centrum Nauki:

  1. Prof. Andrzej Krzysztof Koźmiński – przewodniczący
  2. Prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
  3. Prof. Grażyna Maria Ginalska
  4. Prof. Maciej Robert Konacki
  5. Prof. Krzysztof Selmaj