Zespół odwoławczy do spraw opiniowania wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw dotyczących przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych na naukę

Zespół został powołany zarządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 września 2014 r., zmienionym przez zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 marca 2017 r.


Skład Zespołu:

  1. Przewodniczący - Wiesław Wilczyński
  2. Członkowie: