Zespół odwoławczy do spraw opiniowania wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw dotyczących przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych na naukę

Zespół został powołany zarządzeniem  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2017 r.


Skład Zespołu:

 1. Przewodniczący - Wiesław Wilczyński
 2. Członkowie:
  • Jarosław Dobkowski,
  • Barbara Godzik,
  • Monika Klejnowska,
  • Rafał Kuligowski,
  • Jan Rudnicki,
  • Agnieszka Sobczak-Kupiec,
  • Krzysztof Tomaszewski.