Zespół odwoławczy do spraw opiniowania wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw dotyczących przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych na naukę

poniedziałek, 22 września 2014

Skład Zespołu:

  1. Przewodniczący - Wiesław Wilczyński
  2. Członkowie:
  • Jerzy Błażejowski
  • Edward Dąbrowa
  • Barbara Godzik
  • Janusz Marcinkiewicz                  
  • Agnieszka Sobczak-Kupiec
  • Danuta Sosnowska
  • Paweł Sztabiński

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików