Prezentacja raportu Komisji Europejskiej - briefing prasowy

wtorek, 12 września 2017

13 września (środa) o godz. 14.00 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ul. Hoża 20, Warszawa) wiceprezes rady ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin weźmie udział w briefingu prasowym prezentującym raport Komisji Europejskiej przygotowany w ramach instrumentu Policy Support Facility (PSF).


PSF to instrument finansowany z programu ramowego „Horyzont 2020”, za jego pomocą Komisja Europejska oferuje krajom europejskim wsparcie w projektowaniu i wdrażaniu reform politycznych w obszarze badań naukowych i innowacji.

W ramach PSF grupa niezależnych ekspertów pochodzących z krajów o konkurencyjnych i bardzo dobrze funkcjonujących systemach nauki i szkolnictwa wyższego wspiera przygotowanie reform tych sektorów, zgodnie z zapotrzebowaniem kraju wnioskującego. Premier Jarosław Gowin we wrześniu 2016 r. wyraził zainteresowanie skorzystaniem przez Polskę z mechanizmu oferowanego przez PSF w przygotowaniu nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

W konferencji wezmą udział:
Jarosław Gowin, wiceprezes RM i minister nauki i szkolnictwa wyższego,
Robert-Jan Smits, Dyrektor Generalny Komisji Europejskiej odpowiedzialny za badania i innowacje,
Georg Winckler, przewodniczący panelu ekspertów.

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać w terminie do 13.09.2017 roku (środa) do godz. 12.00 na adres: media@nauka.gov.pl


Informacji nt. konferencji udziela Zespół Informacji MNiSW, tel. +48 22 529 26 51.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików