Wyniki 2016-2019

Dziedzictwo narodowe – wyniki konkursów

Informujemy, że został rozstrzygnięty konkurs I/2016 ramach modułu Dziedzictwo narodowe Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

W konkursie udział wzięło 249 wniosków. Na podstawie rekomendacji Zespołu doradczego – Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygając konkursy zakwalifikował do finansowania 28 najlepszych projektów na łączną kwotę 30 984 232 zł.

Wnioskodawcy mogą  zapoznać się z ocenami wniosków w systemie OSF.


Uniwersalia 2.1 i Uniwersalia 2.2 – wyniki konkursów

Uprzejmie informujemy, że konkursy edycji I/2016 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w ramach modułów Uniwersalia 2.1 i Uniwersalia 2.2 zostały rozstrzygnięte.

W konkursie w ramach obu modułów udział wzięły 182 wnioski – 78 w module Uniwersalia 2.1 i 104 w module Uniwersalia 2.2. Na podstawie rekomendacji Zespołu doradczego Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygając konkursy zakwalifikował do finansowania łącznie 75 projektów na kwotę 11 791 241 zł, w tym:

  • w module Uniwersalia 2.1 – 52 projekty na łączną kwotę 4 468 124 zł,
  • w module Uniwersalia 2.2 – 23 projekty na łączną kwotę 7 323 117 zł.

Wnioskodawcy mogą  zapoznać się z ocenami wniosków w systemie OSF.


Wyniki dwóch modułów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki: „Rozwój" i „Umiędzynarodowienie" - edycja 2016 r.

Rozwój

Podobnie jak „Tradycja”, moduł „Rozwój” złożony był z dwóch konkursów: 2.a i 2.b. W pierwszym z nich sfinansowane zostaną m.in. innowacyjne projekty badawcze, które proponują oryginalne rozwiązanie ważnych i aktualnych problemów polskiej kultury.

Drugi konkurs skierowany był do naukowców prowadzących badania interdyscyplinarne, łączące badania humanistyczne z twórczością artystyczną. Finansowane projekty musiały m.in. wykraczać poza jedną dziedzinę nauki i zawierać propozycje wykorzystania nowych narzędzi teoretycznych.

Łącznie do modułu „Rozwój” zgłoszono 317 projektów. W ramach pierwszego konkurs dofinansowanie trafi do 18 wnioskodawców. W części 2.b środki na prowadzenie badań trafią do 35 zespołów badawczych. Zwycięskie projekty otrzymają w sumie 29 568 544 zł.


Umiędzynarodowienie

Konkurs Umiędzynarodowienie 3.a to możliwość przetłumaczenia i opublikowania najwybitniejszych polskich monografii. Naukowcy mogli zgłaszać zarówno tłumaczenia nowości, jak i pozycji klasycznych w polskiej humanistyce.

Celem konkursu Umiędzynarodowienie 3.b było natomiast wydanie zagranicznych wersji najważniejszych polskich czasopism naukowych. Priorytetowo potraktowane zostały tłumaczenia w języku angielskim.

W konkursach modułu Umiędzynarodowienie 3.a i 3.b zgłoszono 251 projektów. W pierwszym z nich sfinansowanych zostanie 80 projektów, natomiast w konkursie 3.b grant – 15 wniosków. Na zwycięskie projekty ministerstwo przeznaczy 8 173 394 zł.


Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) powstał po konsultacjach z przedstawicielami środowisk humanistycznych w Polsce. Nowa formuła NPRH składa się z trzech modułów – „Tradycja”, „Rozwój” i „Umiędzynarodowienie”. Każdy z nich to oddzielny konkurs, koncentrujący się odpowiednio na: badaniu dziedzictwa kultury narodowej, badaniach innowacyjno-integracyjnych oraz zapewnianiu międzynarodowego oddziaływania polskiej myśli humanistycznej.

Tagi: NPRH, Konkurs NPRH, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików