Wyniki 2014 - 2015

Konkurs "Tradycja" - edycja 2015 r.

Opracowanie zapisów muzycznych Oskara Kolberga oraz kalendarium poświęcone Brunonowi Schulzowi – to jedne ze zwycięskich projektów w konkursie „Tradycja” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w 2015 roku. Finansowanie zdobyły najlepsze humanistyczne projekty badawcze z całej Polski.

Rada NPRH od końca marca 2015 roku zajmowała się szczegółowym sprawdzaniem i oceną każdego z nich. Ocena wniosków przebiegała według regulaminu i opisu postępowania podanego na stronie(1.a i 1.b). Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami kosztorysy wniosków nie były zmniejszane.

Z 299 wniosków w module „Tradycja” 1.a i z 221 w module „Tradycja” 1.b. dalej zakwalifikowano 142 wnioski. Do recenzji przekazane zostały jedynie najlepsze projekty, które otrzymały ocenę końcową większą niż 8,5 punktów.

Ostatecznie ze 142 recenzowanych aplikacji postanowiono przyznać finansowanie 47 wnioskodawcom: 29 w module „Tradycja” 1.a i 18 w module „Tradycja” 1.b. Łącznie w pierwszym tegorocznym konkursie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na realizację 47 projektów badawczych przeznaczona zostanie kwota 49 253 932 zł.

Zestawienie danych liczbowych:

Początkowy budżet konkursu: 40 000 000 zł;

Ostateczny budżet konkursu: 49 253 932 zł;

Liczba zgłoszonych wniosków: 520;

Wnioski zgłoszone w module „Tradycja” 1.a: 299;
Wnioski zgłoszone w module „Tradycja” 1.b: 221;
Liczba wniosków przekazana do recenzji: 142;

Wnioski przekazane do recenzji w module „Tradycja” 1.a: 87;
Wnioski przekazane do recenzji w module „Tradycja” 1.b: 55;
Liczba nagrodzonych projektów: 47;

Liczba nagrodzonych projektów w module „Tradycja” 1.a: 29 (łączna kwota 41 340 293 zł);
Liczba nagrodzonych projektów w module „Tradycja” 1.b: 18 (łączna kwota 7 913 639 zł).
Pełna lista nagrodzonych projektów dostępna jest tutaj.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików