01 grudnia 2017

piątek

Warszawa, NCBR

Zakończenie naboru wniosków w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”

powrót do kalendarza

kod Quick Response