19 stycznia 2018

piątek

Warszawa, NCBR

Zakończenie naboru wniosków do Działania 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

powrót do kalendarza

Inne w tym dniu:

kod Quick Response