15 lutego 2018

czwartek

Warszawa, MSZ

Spotkanie Zespołu roboczego ds. przeglądu Wieloletnich Ram Finansowych budżetu UE na lata 2014-2020 i negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych po 2020 r.

Udział bierze dr hab. Sebastian Skuza.

powrót do kalendarza

Inne w tym dniu:

kod Quick Response