12 września 2017

wtorek

KPRM

Posiedzenie Rady Ministrów

Udział bierze Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego

powrót do kalendarza

Inne w tym dniu:

  • Zakończenie naboru wniosków w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”więcej
  • Posiedzenie Komisji Finansów Publicznychwięcej
kod Quick Response