12 września 2017

wtorek

Sejm RP

Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych

Udział bierze dr hab. Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

powrót do kalendarza

Inne w tym dniu:

  • Zakończenie naboru wniosków w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”więcej
  • Posiedzenie Rady Ministrówwięcej
kod Quick Response