kalendarz lista

 • 1 sierpnia

  wtorek
  • Posiedzenie Rady Ministrów

   więcej

   (Warszawa)

 • 8 sierpnia

  wtorek
  • Zakończenie terminu składania wniosków w piątym polsko-izraelskim konkursie na projekty badawczo-rozwojowe

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

 • 18 sierpnia

  piątek
  • Posiedzenie Komitetu Akademickiego Fulbright

   więcej

   (Warszawa, MNiSW)

 • 31 sierpnia

  • Zakończenie naboru wniosków w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

   więcej

   (Warszawa, NCBR)