kalendarz lista

 • 1 lipca

  środa
  • Zakończenie naboru wniosków w ramach Programu Wymiany Wiedzy Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (Know-how Exchange Programme ITALY)

   więcej

   (Włochy)

  • Posiedzenie Komitetu do Spraw Europejskich

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

  • Komitet sterujący OSF

   więcej

   (Warszawa, MNiSW)

  • Posiedzenie Zespołu ds. Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich

   więcej

   (Warszawa, MNiSW)

  • Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji

   więcej

   (Warszawa, MAiC)

  • Patronat MNiSW - konferencja prasowa pt. "Pierwszy Narodowy Pośrednik Finansowy w programach ramowych UE 2014-2020 wkracza do gry!". Horyzont 2020 w ofercie pierwszej polskiej instytucji finansowej. Pierwszy polski projekt finansowy w ramach Planu Junckera.

   więcej

   (Warszawa)

 • 2 lipca

  czwartek
  • Posiedzenie zespołu ds. opracowania propozycji zmian dot. współczynników kosztochłonności

   więcej

   (Warszawa, MNiSW)

  • Posiedzenie stałego Komitetu Rady Ministrów

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

 • 3 lipca

  piątek
  • Wspólne posiedzenie KRASP i KRUP z udziałem członków prezydium PAN połączone z obchodami Święta Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

   więcej

   (Olsztyn)

  • XX konferencja Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju Publicznych Wyższych Szkół Technicznych

   więcej

   (Kazimierz Dolny)

 • 6 lipca

  poniedziałek
  • Zakończenie naboru wniosków w konkursie na wspólne polsko-południowoafrykańskie projekty badawcze

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

  • Rozpoczęcie naboru wniosków w konkursie NCBR nr 7/2015 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

  • Ostatni dzień konsultacji rojektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

   więcej

 • 7 lipca

  wtorek
  • Posiedzenie Rady Ministrów

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

 • 8 lipca

  środa
  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Sportu

   więcej

   (Warszawa, Senat RP)

  • Posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej powołanej w celu rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności

   więcej

   (Warszawa, Sejm RP)

  • Posiedzenie Komitetu do Spraw Europejskich

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

 • 9 lipca

  czwartek
  • Posiedzenie stałego Komitetu Rady Ministrów

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

  • Podkomisja stała ds. nauki i szkolnictwa wyższego

   więcej

   (Warszawa, Sejm RP)

  • III Zlot Absolwentów Programu TOP 500 Innovators, sesja "Jakie wyzwania stoją przed nami w najbliższych latach? Jak Innowatorzy mogą wpływać na rzeczywistość?"

   więcej

   (Warszawa)

  • Spotkanie ambasadorów RP. Dyskusja panelowa nt. promocji gospodarczej i wspierania polskich przedsiębiorstw za granicą

   więcej

   (Warszawa)

  • Oficjalne otwarcie II Zlotu Absolwentów programu TOP 500 Innovators

   więcej

   (Warszawa)

 • 10 lipca

  piątek
  • Zakończenie naboru zgłoszeń w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego” w 2015 r.

   więcej

   (Warszawa, MNiSW)

  • Uroczystość otwarcia siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej

   więcej

   (Gdańsk)

 • 14 lipca

  wtorek
  • Dwustronne polsko-belgijskie seminarium peer learning nt. automatycznego uznawania dyplomów

   więcej

   (Bruksela)

  • Posiedzenie Rady Ministrów

   więcej

   (Łódź)

  • Uroczystość z okazji święta narodowego Republiki Francuskiej

   więcej

   (Warszawa)

 • 15 lipca

  środa
  • Zakończenie przyjmowania wniosków na stypendia rządu Nowej Zelandii - New Zealand International Doctoral Research Scholarships

   więcej

   (Nowa Zelandia)

  • Zakończenie działania kreatora ankiety aplikacyjnej czasopisma naukowego

   więcej

   (Warszawa, MNiSW)

  • Posiedzenie Komitetu do Spraw Europejskich

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

  • Zakończenie naboru zgłoszeń w I konkursie w ramach programu GO_GLOBAL.PL Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

 • 16 lipca

  czwartek
  • Międzynarodowa konferencja naukowa „Implanty słuchowe i muzyka” - sesja plenarna pt. „Kognitywistyka i muzyka”

   więcej

   (Kajetany)

  • Posiedzenie stałego Komitetu Rady Ministrów

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

 • 17 lipca

  piątek
  • Spotkanie w sprawie projektu „Teaming” z udziałem przedstawiciela saksońskiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Ochrony Konsumentów

   więcej

   (Warszawa, MNiSW)

  • Uroczyste zakończenie roku akademickiego w Uczelni Łazarskiego

   więcej

   (Warszawa)

 • 20 lipca

  poniedziałek
  • Patronat MNiSW - Nadzwyczajny Zjazd Absolwentów i Wykładowców Wschodniej Szkoły Letniej UW z okazji Jubileuszu 25-lecia Wschodniej Szkoły Letniej.

   więcej

   20 lipca - 22 lipca (Warszawa)

  • Rada UE ds. Konkurencyjności

   więcej

   20 lipca - 21 lipca (Luksemburg)

 • 21 lipca

  wtorek
  • Patronat MNiSW - Nadzwyczajny Zjazd Absolwentów i Wykładowców Wschodniej Szkoły Letniej UW z okazji Jubileuszu 25-lecia Wschodniej Szkoły Letniej.

   więcej

   20 lipca - 22 lipca (Warszawa)

  • Zakończenie drugiego naboru kandydatów w programach szkoleniowo – stażowych w zakresie energetyki jądrowej

   więcej

   (Warszawa, MNiSW)

  • Zakończenie drugiego naboru kandydatów do programów szkoleniowo – stażowych z zakresu technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego

   więcej

   (Warszawa, MNiSW)

  • Rada UE ds. Konkurencyjności

   więcej

   20 lipca - 21 lipca (Luksemburg)

  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

   więcej

   (Warszawa, Sejm RP)

  • Posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej powołanej w celu rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności

   więcej

   (Warszawa, Sejm RP)

  • Posiedzenie Rady Ministrów

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

 • 22 lipca

  środa
  • Zakończenie naboru wniosków w konkursie na dofinansowanie projektów dotyczących obsługi systemów antyplagiatowych w ramach Działania 3.4 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

  • Zakończenie naboru wniosków w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Programu Rozwoju Kompetencji w Działaniu 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

  • Patronat MNiSW - Nadzwyczajny Zjazd Absolwentów i Wykładowców Wschodniej Szkoły Letniej UW z okazji Jubileuszu 25-lecia Wschodniej Szkoły Letniej.

   więcej

   20 lipca - 22 lipca (Warszawa)

  • Posiedzenie Komitetu do Spraw Europejskich

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

  • Posiedzenie plenarne Senatu RP

   więcej

   22 lipca - 23 lipca (Warszawa, Senat RP)

 • 23 lipca

  czwartek
  • Posiedzenie plenarne Senatu RP

   więcej

   22 lipca - 23 lipca (Warszawa, Senat RP)

  • Posiedzenie stałego Komitetu Rady Ministrów

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

 • 28 lipca

  wtorek
  • Posiedzenie Rady Ministrów

   więcej

   (Wrocław)

  • III Posiedzenie Rady Polskiej Agencji Kosmicznej

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

 • 29 lipca

  środa
  • Posiedzenie Rady NCBR

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

  • Posiedzenie Komitetu do Spraw Europejskich

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

 • 30 lipca

  czwartek
  • Ostatni dzień konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie Diamentowego Grantu

   więcej

   (Polska)

  • Posiedzenie stałego Komitetu Rady Ministrów

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

  • Posiedzenie Zespołu do spraw Koordynacji i Monitorowania Wdrażania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019"

   więcej

   (Warszawa, MSW)

 • 31 lipca

  • Zakończenie naboru wniosków na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki - konkurs modułu „Umiędzynarodowienie” 3.a

   więcej

   (Warszawa, MNiSW)

  • Zakończenie naboru wniosków na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki - konkurs modułu „Umiędzynarodowienie” 3.b

   więcej

   (Warszawa, MNiSW)

  • Koniec konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii jednostkom naukowym

   więcej

   (Polska)

  • Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich

   więcej

   (Warszawa, Pałac Prezydencki)