kalendarz lista

 • 1 czerwca

  czwartek
  • Rozpoczęcie naboru wniosków w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

  • Konferencja IMPACT`17

   więcej

   (Kraków)

  • Posiedzenie Senatu RP

   więcej

   31 maja - 01 czerwca (Warszawa, Senat RP)

  • Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

 • 2 czerwca

  piątek
  • Otwarcie XV Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE

   więcej

   (Jastrzębiec)

 • 5 czerwca

  poniedziałek
  • Delegacja prezydencka do Wrocławia

   więcej

   (Wrocław)

  • Uroczystość wręczenia Studenckich Nobli przez Niezależne Zrzeszenie Studentów

   więcej

   (Warszawa, MNiSW)

 • 6 czerwca

  wtorek
  • Posiedzenie Rady Ministrów

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

  • Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji

   więcej

   (Warszawa)

  • XXVI Forum Sprawozdawcze Instytutów Badawczych Rady Głównej Instytutów Badawczych

   więcej

   (Warszawa)

 • 7 czerwca

  środa
  • Posiedzenie Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

   więcej

   (Warszawa, MNiSW)

  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

   więcej

   (Warszawa, Sejm RP)

  • Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

  • Posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

   więcej

   (Kraków)

 • 8 czerwca

  czwartek
  • Posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

   więcej

   (Kraków)

  • Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

  • Zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

   więcej

   (Wrocław)

  • XXVII Ogólnopolski Zjazd Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji, Automatyki i Robotyki oraz Informatyki

   więcej

  • Seminarium „Trójkąt współpracy dla innowacji medycznych: Uczelnia-Przemysł-Szpital”

   więcej

   (Łódź, Uniwersytet Medyczny)

  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży - podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego

   więcej

   (Warszawa, Sejm RP)

 • 9 czerwca

  piątek
  • Zakończenie naboru wniosków w konkursach NCBR na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu oraz dla przemysłu motoryzacyjnego

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

  • Zakończenie naboru wniosków pełnych w konkursie ERA-NET EuroNanoMed III cofund

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

  • Rozpoczęcie naboru wniosków w konkursie NCBR dla MSP – SEAL OF EXCELLENCE

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

  • Otwarcie Centrum Badań i Rozwoju Samsung

   więcej

   (Warszawa)

  • Komisja Fulbrighta - wręczenie dyplomów amerykańskim stypendystom

   więcej

   (Warszawa)

 • 12 czerwca

  poniedziałek
  • Rozpoczęcie naboru wniosków w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

  • Spotkanie z rektorami uczelni publicznych woj. kujawsko-pomorskiego

   więcej

 • 13 czerwca

  wtorek
  • Zamknięcie naboru wniosków wstępnych w konkursie M-ERA.NET 2017

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

  • Posiedzenie kapituły konkursu "Eureka! Dziennik Gazeta Prawna - odkrywamy polskie wynalazki"

   więcej

   (Warszawa)

  • Posiedzenie Rady Ministrów

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

 • 14 czerwca

  środa
  • Spotkanie kierownictwa Polskiej Akademii Nauk

   więcej

   (Warszawa, Pałac Staszica)

  • Posiedzenie Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN

   więcej

   (Warszawa)

 • 19 czerwca

  poniedziałek
  • Posiedzenie Kuratorium Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

   więcej

   (Berlin)

  • Konferencja Narodowego Kongresu Nauki "Ustrój i zarządzanie W szkolnictwie wyższym"

   więcej

   (Warszawa, Uniwersytet Warszawski)

  • Posiedzenie Podkomisji stałej ds. ekonomiki, edukacji i nauki

   więcej

   (Warszawa, Sejm RP)

  • Konferencja NKN "Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym"

   więcej

   19 czerwca - 20 czerwca (Warszawa, UW)

 • 20 czerwca

  wtorek
  • Konferencja Narodowego Kongresu Nauki "Ustrój i zarządzanie W szkolnictwie wyższym"

   więcej

   (Warszawa, Uniwersytet Warszawski)

  • Posiedzenie Rady Ministrów

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

  • Gala II edycji Konkursu Polski Przedsiębiorca 2016 Gazety Polskiej Codziennie

   więcej

   (Warszawa)

  • Konferencja NKN "Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym"

   więcej

   19 czerwca - 20 czerwca (Warszawa, UW)

 • 21 czerwca

  środa
  • Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

   więcej

   (Warszawa, Sejm RP)

  • Posiedzenie Senatu RP

   więcej

   (Warszawa, Senat RP)

  • Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

  • Spotkanie z przedsiębiorcami - I i II ustawa o innowacyjności

   więcej

   (Warszawa, Politechnika Warszawska)

 • 23 czerwca

  piątek
  • Zakończenie naboru wniosków w konkursie „Dziedzictwo narodowe” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

   więcej

   (Warszawa, MNiSW)

 • 26 czerwca

  poniedziałek
  • Rozpoczęcie naboru wniosków w konkursach na Zintegrowane Programy Uczelni

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

  • Otwarcie Laboratorium Badań Chemicznych Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

   więcej

   (Kraków)

  • Posiedzenie Rady Związku Uczelni „InnoTechKrak”

   więcej

   (Kraków)

 • 27 czerwca

  wtorek
  • Posiedzenie Rady Ministrów

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

  • Udział w sesji Rady Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej – EMBL

   więcej

   (Heidelberg, Niemcy)

 • 28 czerwca

  środa
  • Uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego profesorowi Witoldowi Rużyłło

   więcej

   (Warszawa)

  • Posiedzenie Senatu RP

   więcej

   (Warszawa, Senat RP)

  • Posiedzenie Rady NCBR

   więcej

   (Warszawa)

  • Posiedzenie Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

   więcej

   (Warszawa, MNiSW)

 • 29 czerwca

  czwartek
  • Posiedzenie Rady Narodowego Kongresu Nauki

   więcej

   (Warszawa)

  • Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

  • Otwarcie pierwszego w Polsce onkologicznego Oddziału Badań Wczesnych Faz w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie

   więcej

   (Warszawa)

 • 30 czerwca

  • Międzynarodowe seminarium pt. Widening Particpation

   więcej

   (Kraków)

  • Centralne obchody Święta Służby Więziennej

   więcej

   (Warszawa)

  • Zamknięcie naboru wniosków w konkursach w ramach Poddziałania 1.1.1. Szybka ścieżka

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

  • Posiedzenie Komitetu Rady Ministrów ds. cyfryzacji

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

  • Zakończenie naboru wniosków pełnych w konkursie organizowanym w ramach programu QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies

   więcej

   (Warszawa, NCBR)