kalendarz lista

 • 1 grudnia

  piątek
  • Zakończenie naboru wniosków w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

 • 14 grudnia

  czwartek
  • Rozpoczęcie naboru wniosków w II międzynarodowym konkursie NCBR w ramach programu EuroNanoMed 3

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

 • 15 grudnia

  piątek
  • Zakończenie naboru wniosków w konkursach NCN: OPUS 14, PRELUDIUM 14, DAINA 1

   więcej

   (Kraków, NCN)

 • 18 grudnia

  poniedziałek
  • Zakończenie przyjmowania wniosków w konkursie NCBR: INNOSBZ na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Sektorowe programy B+R”

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

  • Rozpoczęcie naboru wniosków w konkursie NCBR w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” - rozwój oferty uczelni w zakresie trzeciej misji

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

  • Zakończenie naboru wniosków w konkursie w ramach Działania 4.1 PO IR „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

 • 29 grudnia

  piątek
  • Zakończenie naboru wniosków w konkursie PO IR w ramach poddziałania "Strategiczne programy badawcze dla gospodarki" BRIK

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

  • Zakończenie naboru wniosków w konkursie NCBR dla MSP – SEAL OF EXCELLENCE

   więcej

   (Warszawa, NCBR)