kalendarz lista

 • 1 lutego

  czwartek
  • Spotkanie ministrów ds. konkurencyjności

   więcej

   01 lutego - 02 lutego (Bułgaria)

  • Konferencja uzgodnieniowa dot. Ustawy 2.0

   więcej

   01 lutego - 02 lutego (Warszawa, MNiSW)

  • Rozpoczęcie naboru do Programu NAWA Lektorzy

   więcej

   (Warszawa, NAWA)

 • 2 lutego

  piątek
  • Spotkanie ministrów ds. konkurencyjności

   więcej

   01 lutego - 02 lutego (Bułgaria)

  • Konferencja uzgodnieniowa dot. Ustawy 2.0

   więcej

   01 lutego - 02 lutego (Warszawa, MNiSW)

 • 5 lutego

  poniedziałek
  • Konferencja „Ustawa 2.0 a rozwój nauki i szkolnictwa wyższego”

   więcej

   (Kraków)

  • Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

 • 6 lutego

  wtorek
  • Posiedzenie Rady Ministrów

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

  • Uroczystość nadania tytułów profesorskich

   więcej

   (Warszawa)

  • Zakończenie naboru wniosków w IV konkursie TRANSCAN-2 (JTC 2017)

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

  • Zakończenie naboru wniosków w czwartym międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu E-Rare-3

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

  • Zakończenie naboru wniosków w konkursie NCBR na wykonanie i finansowanie projektów badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

 • 8 lutego

  czwartek
  • Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

 • 9 lutego

  piątek
  • Rozpoczęcie naboru do Programu Stypendialnego dla Polonii NAWA

   więcej

   (Warszawa, NAWA)

 • 12 lutego

  poniedziałek
  • Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

  • Uroczysta gala Człowiek Wolności 2017 tygodnika „Sieci”

   więcej

   (Warszawa)

 • 13 lutego

  wtorek
  • Posiedzenie Rady Ministrów

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

  • Obchody Światowego Dnia Chorego

   więcej

   (Łódź, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki)

 • 14 lutego

  środa
  • Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

  • Spotkanie Konferencji Prorektorów Uczelni Przyrodniczych i Rolniczych

   więcej

   (Warszawa, SGGW)

  • Posiedzenie Senatu RP

   więcej

   14 lutego - 16 lutego (Warszawa, Senat RP)

  • Posiedzenie Komitetu Społecznego Rady Ministrów

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

 • 15 lutego

  czwartek
  • Posiedzenie Senatu RP

   więcej

   14 lutego - 16 lutego (Warszawa, Senat RP)

  • Spotkanie Zespołu roboczego ds. przeglądu Wieloletnich Ram Finansowych budżetu UE na lata 2014-2020 i negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych po 2020 r.

   więcej

   (Warszawa, MSZ)

 • 16 lutego

  piątek
  • Posiedzenie Senatu RP

   więcej

   14 lutego - 16 lutego (Warszawa, Senat RP)

 • 20 lutego

  wtorek
  • Posiedzenie Rady Ministrów

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

 • 21 lutego

  środa
  • Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

  • Posiedzenie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

   więcej

   (Serock)

 • 22 lutego

  czwartek
  • Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

 • 27 lutego

  wtorek
  • Dzień informacyjny - COST Info Day

   więcej

   (Warszawa, Akademia Leona Koźmińskiego)

  • Uroczyste otwarcie Polskiego Ośrodka Archeologicznego w Chartumie

   więcej

   (Sudan)

  • Posiedzenie Rady Ministrów

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

 • 28 lutego

  • Posiedzenie Komitetu Społecznego Rady Ministrów

   więcej

   (Warszawa, KPRM)

  • Posiedzenie Rady NCBR

   więcej

   (Warszawa, NCBR)

  • Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich

   więcej

   (Warszawa, KPRM)