Konferencja "Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności"

Czerwone stylizowane litery NKN i napis Narodwy Kongres Nauki

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Politechniką Wrocławską zapraszają do udziału w konferencji „Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności”, która odbędzie się we Wrocławiu  w dniach 8-9 grudnia 2016 roku.

To trzecia z dziewięciu konferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki w 2017 roku, na którym zostanie przedstawiona i poddana debacie koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego.

Zapraszamy do debaty przedstawicieli środowisk akademickich, przedstawicieli administracji ze szczebla krajowego i regionalnego, przedsiębiorców, a także reprezentantów instytucji zaangażowanych w prace nad wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań naukowych w gospodarce. Tematem spotkania będzie opisanie barier utrudniających współpracę nauki z gospodarką, jak i rozwiązań pozwalających na rozwój wymiany innowacji oraz przepływu wiedzy. Pozwoli to uzyskać przejrzysty obraz kondycji nauki i gospodarki w zakresie partnerstwa, kreowania innowacji, wdrażania nowych rozwiązań i komercjalizacji odkryć naukowych. Z pewnością szczególna uwaga poświęcona zostanie kwestiom oceny obecnie działającego systemu wsparcia publicznego współpracy nauki z gospodarką, w tym kwestii funduszy z Unii Europejskiej.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji poprzez wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego.

Przesłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji konferencji organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Politechnikę Wrocławską, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Osobom zgłaszającym się na konferencję przysługuje prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

UWAGA - po wypełnieniu formularza strona się nie przeładuje, prosimy nie wypełniać ponownie.

Potwierdzenie wypełnienia formularza przyjdzie na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Dziękujemy.

*pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *
: *

Uprzejmie prosimy o wskazanie seminarium, w którym chcielibyście Państwo uczestniczyć w dniu 8 grudnia w godz. od 16.45 do 17.45 (do wyboru 1)

: *

Uprzejmie prosimy o wskazanie warsztatów, w których chcielibyście Państwo uczestniczyć w dniu 9 grudnia w godz. od 13.40 do 14.40 (do wyboru 1)

: *
: *
: *
: *
Trwa ładowanie zadania Kliknij aby zmienić zadanie matematyczne